Logo stadsbladutrecht.nl


Bewoners in verzet tegen erfpachtregeling

  Politiek

UTRECHT - Begin juli presenteerde wethouder Geldof de door de politiek gevraagde uitwerking van het eerder geopperd plan voor een voordelige erfpachtafkoopregeling voor een beperkte groep erfpachters die hun woongrond nog niet 'eeuwig' had afgekocht. Het gaat om 3500 huizenbezitters die volgens de regeling van vóór 1989 de erfpacht slechts voor 50 jaar hadden afgekocht, echter voor een vergelijkbaar bedrag als waarvoor anderen zich later eeuwigdurend van erfpacht konden ontdoen. Eerder leek er met bewonersgroeperingen overeenstemming over de door de politiek voorgestelde regeling, omdat deze qua voordelen was geijkt op een eerdere tijdelijke gunstige regeling uit 2003. Maar dat bewoners 'van vóór 1989' nog steeds fors extra moeten betalen, terwijl zij feitelijk al evenveel betaald hebben als de latere eeuwige afkopers blijft knellen. En daar verzet een pas opgerichte bewonersgroep zich tegen. "Als je de jubelteksten van de gemeente leest, lijkt het alsof ze cadeautjes geven", zegt woordvoerder Danielo Sijtsma uit Lunetten, maar 'er moet nog steeds betaald worden voor iets dat al betaald is, en het gaat nog steeds over tienduizenden Euro's'. "Dat dringt tot een steeds grotere groep door". De gelijkstelling aan de regeling uit 2003 noemt Sijtsma 'een verkeerde afslag'. Aanvankelijk werd Sijtsma's kritiek gezien als een ongewenste 'eenmans'-doorkruising van oplossingen waaraan al werd gewerkt door politiek en bewonersvertegenwoordigers, ook omdat bewust werd gekozen voor afstemming op de regeling uit 2003 om ongelijkheid met de gebruikers daarvan te voorkomen, maar inmiddels is er sprake van een georganiseerde bewonersgroep die volgens Sijtsma na de zomer wel eens tien- of honderdtallen gedupeerden kan vertegenwoordigen.
Voor informatie en aanmelding, zie erfpacht-utrecht.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten