Kwart Utrechters nam tóch persoonlijk afscheid van bekende tijdens coronacrisis

  Nieuwsflits

UTRECHT - Kwart van de mensen uit de provincie Utrecht heeft toch persoonlijk afscheid kunnen nemen van een bekende tijdens de coronacrisis met een apart rouwbezoek. Zij konden helaas niet bij de uitvaart aanwezig zijn. In de provincie Utrecht zijn tijdens de coronacrisis bijna vier duizend mensen overleden*. Van de nabestaanden die een uitvaart hebben moeten regelen in de regio heeft 84% toch een goed gevoel overgehouden aan het afscheid ondanks de geldende maatregelen. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta naar de beleving van uitvaarten tijdens de coronacrisis. 

“Iedereen moet afscheid kunnen nemen met een goed gevoel, ook nu. Onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om nabestaanden en hun gasten zo goed mogelijk tot steun te zijn. Vooral in het begin van de coronacrisis toen de richtlijnen vaak wijzigden hebben mensen het moeilijk gehad. Veel uitvaarten verliepen anders en soms niet volgens de uitvaartwensen door de maatregelen die golden. Afscheid nemen kunnen we maar één keer doen en dan wil iedereen voor wie de overledene dierbaar is afscheid nemen. Door de mogelijkheden die werden geboden, zoals een livestream, konden mensen op afstand toch uitvaarten bijwonen,” zegt Yolanda Wouters van Monuta.

Afscheid op afstand
Een derde van de Nederlanders is geconfronteerd met een verlies in coronatijd waarvan de helft ongewenst de uitvaart niet persoonlijk kon bijwonen. De meeste mensen in Utrecht, die niet bij de uitvaart konden zijn, hebben via video of audio livestream (33%) het afscheid meegemaakt. De laatste groet werd meestal gebracht in de vorm van een apart rouwbezoek (25%), een erehaag (8%), een walk through (8%) en drive through condoleance (8%). Het op afstand bijwonen van de uitvaart wordt door de respondenten als onpersoonlijk beschreven, maar degenen die hiervan gebruikmaakten vonden het toch fijn dat het kon. De erehaag en livestream zijn twee alternatieven die mensen waarderen en graag behouden, ook in de toekomst.

Persoonlijke steun
In vergelijking met andere provincies sturen mensen uit Utrecht vaak een berichtje via social media of Whatsapp/sms als ze niet in persoon bij het afscheid konden zijn. De helft stuurde een kaart of brief. Voor nabestaanden is steun van groot belang. Vooral in een tijd waarin de uitvaart noodgedwongen beperkt werd tot maximaal 30 personen steun van anderen zeer gewenst.

Heeft u op een andere manier persoonlijk uw steun overgebracht aan de nabestaanden? (meerdere antwoorden mogelijk)Percentage Ja, kaartje / brief gestuurd 55% Ja, via social media 18% Ja, via email 6% Ja, via Whatsapp of sms 18% Ja, telefonisch 10% Ja, condoleance bezoek aan nabestaande(n) 6% Nee 12%

Lees alle analyses van het onderzoek hier.

*Bron: Sterftecijfers CBS van week 11 t/m 27 2020

Maatregelen voor uitvaarten
Vanaf 12 maart tot 1 juli 2020 gold er een maximum aantal bezoekers voor een uitvaart. De eerste dagen was dit 100 personen en vanaf 17 maart niet meer dan 30 personen. Ook de cateringfaciliteiten werden gesloten in alle uitvaartcentra tot 1 juni 2020 waardoor een nazit niet meer mogelijk was. Momenteel geldt nog steeds de maatregel dat aanwezigen 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en geen fysiek contact met elkaar mogen hebben. Het maximum aantal bezoekers is sinds 1 juli 2020 niet meer van kracht. Lees hier meer over coronavirus en uitvaarten.

Over het onderzoek
Het onderzoek naar de beleving van uitvaarten in coronatijd is uitgevoerd door NL-Eyes in opdracht van Monuta van 3 tot en met 10 juli 2020. In totaal bestond de representatieve steekproef uit 1.544 Nederlanders van 18 jaar en ouder die iemand in hun nabije omgeving hebben verloren in de periode dat de coronamaatregelen voor uitvaarten golden (12 maart tot en met 30 juni 2020). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een online panel, waarbij per provincie steekproeven zijn gedaan van minimaal 90 respondenten. Daarnaast heeft er een tweede steekproef van 1.100 Nederlanders van 18 jaar en ouder uit een online panel ook enkele vragen over verlies in coronatijd beantwoord. Het onderzoeksrapport is beschikbaar via Monuta.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden