<p>Foto: Synchroon</p>

Foto: Synchroon

Wisselspoor: BREEAM ‘Excellent’ Gebiedscertificering

  Nieuwsflits

Utrecht - Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, behaalt met Wisselspoor deel-gebied 1, gelegen aan de 2e Daalsedijk in Utrecht, de score’ Excellent’ voor de BREEAM Gebiedscertificering. Wisselspoor deelgebied 1 is hiermee het achtste gebied in Nederland dat een BREEAM gebiedscertificering ontvangt.

Het BREEAM Gebied keurmerk is een keurmerk van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC beoordeelde de gebiedsontwikkeling Wisselspoor deelgebied 1 op diverse actuele thema’s zoals hittestress, klimaatadaptatie, gezondheid, luchtkwaliteit en sociale cohesie. 

In 2015 tekende de gemeenteraad bij de vaststelling van de Ontwikkelvisie een ‘Motie voor een Excellent duurzame spoorzone’. Met de aanname van deze motie werd de basis gelegd om bij de uitwerking van de plannen voor Wisselspoor, te streven naar een BREEAM Gebiedsontwikkeling met als minimale score ‘Excellent’. Met het behalen van de score ‘Excellent’ voldoet Wisselspoor deelgebied 1aan deze doelstelling en is het hiermee het eerste gebied in de gemeente Utrecht met een BREEAM Gebiedscertificering.

“Wisselspoor is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij het voormalig bedrijventerrein van NS in de Spoorzone aan de 2e Daalsedijk wordt getransformeerd tot een fijn, stedelijk woon-werkmilieu met behoud van industrieel erfgoed zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen. Een stadswijk met een gevarieerde mix aan woningen en voorzieningen. Het is er autoluw en je vindt er fijne stedelijke parkjes, hofjes en pleintjes waar men elkaar kan ontmoeten. Bij oplevering van de woningen van deelgebied 1 staan in de parkeergarage vijf elektrische deelauto’s en vijf elektrische deelfietsen klaar van We Drive Solar waar de nieuwe bewoners en eveneens de buurt gebruik van kunnen maken.

In totaal bestaat Wisselspoor deelgebied 1 uit 122 woningen, 1.450 m2 commerciële bedrijfsruimte, ca. 500 m2 horeca en een parkeergarage.In de nu volgende deelgebieden 2 t/m 4, worden naast commerciële hotspots, nog eens ca. 1.050 woningen gerealiseerd. Ook voor deze deelgebieden is het de ambitie om de BREEAM Certificering ‘Excellent’ op Gebiedsniveau te behalen.

Team Wisselspoor bestaat uit een samenwerking van Synchroon, Skonk, Delva Landscape Architects, Studioninedots, De Wijde Blik en Merosch. Merosch is als adviesbureau en BREEAM-expert betrokken bij de Gebiedscertificering van Wisselspoor. Wisselspoor wordt in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht en NS Stations ontwikkeld. Voor meer informatie: www.utrechtwisselspoor.nl.            

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden