<p>Freek Luider (links op de foto) met rechts van hem oud-voorzitter Co Mulder.</p>

Freek Luider (links op de foto) met rechts van hem oud-voorzitter Co Mulder.

(Foto: Roberto Cancian)

Moeilijke tijden voor kanarievereniging

  Nieuwsflits

Utrecht - Twee jaar terug werd het 110-jarig bestaan gevierd door de Eerste Utrechtse Kanarievereniging, een jaar later was het heel anders en daar hopen ze snel verandering in te krijgen. “Je leest veel over bedrijven, groot en klein, die op het punt staan om te vallen of dat al gedaan hebben wegens covid-19, maar ook het verenigingsleven heeft een ontzettend grote knauw gekregen door het virus”, geeft Freek Luider aan.

Door Roberto Cancian

Geen vogelbeurzen en ook de onderlinge vogeltentoonstelling in november, voor de club haar levensader, moest afgezegd worden. “de leden zitten met hun eigen gekweekte vogels die niet geshowd kunnen worden, niet alleen bij de EUKV maar ook landelijk lag alles eruit.” Een extra probleem was dat de handel in overtollige vogels zo goed als stil kwam te liggen. Mensen raakten zodoende de vogels amper kwijt. “Veel van de overtollige vogels van de leden, zijn naar de opkopers gegaan en vaak vervoerd naar het buitenland. Ook zijn er onderling vogels geruild en voor het uitbreiden van en verbeteren van de soort, vogels bij andere liefhebbers aangeschaft. Als vereniging kunnen wij onze sociale diensten niet aanbieden. Niet aan onze leden maar ook niet aan de mensen die de maandelijkse vogelbeurzen bezoeken. Het onderlinge contact is daardoor minder geworden. De EUKV kon in 2019 nog wel haar 110-jarig bestaan vieren, niet wetende dat het voorlopig het laatste samenzijn zou zijn met de vogels erbij. 

De EUKV heeft sinds begin 2020 een gedeeltelijk nieuw bestuur. De vereniging heeft na het jubileum gekozen voor uitbreiding van het bestuur dat nu uit zes 6 mensen bestaat. Daarbij een drietal commissarissen voor diverse taken. Luider denkt dat de omstandigheden geen directe consequenties hebben op de kanaries. “Dat denk ik niet. De vraag is natuurlijk wel hoe de liefhebber met zijn vogels omgaat nu er geen wedstrijden zijn. Wij gaan er vanuit dat de verzorging top blijft, wel worden er wat inkomsten misgelopen in deze tijd. Er zijn mensen die al aangeven dat wanneer het nog lang duurt met de restricties, dat ze er over denken te stoppen met de vogelsport.” 

De liefde voor de vogels moet altijd de drijvende kracht zijn, als het aan oud secretaris Freek Luider ligt. “Naar mijn mening zeer zeker. Voor een ieder is dit verschillend en hoe het ook verder gaat, de echte vogelmensen blijven toch doorgaan.” De Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging telt momenteel zestig leden. Luider ziet het enthousiasme afnemen voor de vogelverenigingen. “Er is geen aanwas, zeker niet vanuit de jeugd. We moeten inzetten op mensen die met AOW gaan, veel van hen willen hun oude hobby weer oppakken. Aan ons de taak om ze te enthousiasmeren maar uiteindelijk moeten de mensen zelf de keuze maken als ze op bezoek komen op de show of bij de vogelbeurs. Anders heeft dat geen nut.” Hopelijk is er tegen de zomer meer mogelijk. “De kweekperiode is volop in gang, we hopen dat de kweekresultaten van 2021 aan de buitenwacht geshowd kunnen worden.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden