<p>Op de voorgelegde nieuwe visie &#39;Vervoer voor iedereen&#39; hadden de verschillende fracties veel kritiek en wensen.</p>

Op de voorgelegde nieuwe visie 'Vervoer voor iedereen' hadden de verschillende fracties veel kritiek en wensen.

(Foto: Aneo Koning)

Nog veel kritiekpunten op visie ‘Vervoer voor Iedereen’

  Nieuwsflits

Utrecht - De verschillende fracties in de gemeenteraad hadden nog best veel kritiek op de voorgelegde nieuwe gemeentelijke visie ‘Vervoer voor Iedereen’, of hadden althans nog een keur aan aanvullende wensen. Zo vroegen onder andere ChristenUnie en PvdA extra aandacht voor vervoersarmoede, mensen die door een gebrek aan vervoermiddelen niet zo mobiel zijn als ze zouden willen. 

Door Paul Hustinx

De CU had gemerkt dat er bij wegvallen van reguliere ov-lijnen er vaak wordt gekozen voor niet voor iedereen toegankelijke ‘innovatieve’ alternatieven. Veel partijen roemden de pas geopende fietsenbank in Overvecht, maar wezen erop dat er in de hele stad behoefte is aan zulke beschikbaar gestelde fietsen, resulterend in de suggestie voor een mobiele fietsenbank. In aanvulling hierop bepleitte GroenLinks ook fietscoaches voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de fiets alsmede een routekaart met rustige routes voor wie drukke routes te gevaarlijk vindt. De partij moest ook constateren dat lang niet overal het gewenste percentage van 75% van de bushaltes voor eenieder toegankelijk is, in Leidsche Rijn zou dit slechts 45% zijn, volgens eigen onderzoek. Voorts gedraagt Regiotaxi zich volgens de partij vaak niet klantvriendelijk. 

Voor D66 wordt er nog steeds te weinig vanuit de reiziger gedacht en staat vooral woonwerkvervoer centraal. Bij de nieuwe U-flexlijnen is bovendien geen rekening gehouden met rolstoelers en fietsers kunnen hun fiets vaak niet kwijt bij een bushalte, stelde de partij vast na gesprekken met SOLGU en de Fietsersbond. Ook de stijgende prijzen en de druk om zoveel mogelijk het normale ov te gebruiken stimuleren het ov-gebruik niet en kunnen zo tot vereenzaming leiden, vreesde D66. 

De PvdA miste ook de aandacht voor de betaalbaarheid van het ov en bracht evenals CU het punt van vervoersarmoede in. De partij maakte zich zorgen waar het op uitdraait, nu de gemeente enerzijds zo weinig mogelijk mensen in het doelgroepenvervoer wil hebben, maar tegelijkertijd het reguliere ov steeds sneller en efficiënter wil laten rijden. De partij vond 1 op de 4 bushaltes die niet algemeen toegankelijk zijn nog veel te veel en miste bovenal aandacht voor de grote gevolgen van corona voor de ov-reiziger. Het CDA bracht eveneens het punt van de snelle lijnen in: komen die nog wel dicht genoeg bij de woonplekken van de mensen? De partij zag ook graag een plek voor het thema ‘eenzaamheid’ en sloot zich aangaande de toegankelijkheid van de haltes aan bij de PvdA. Dat laatste deed ook DENK dat onder andere ook de punten ‘betaalbaarheid’ en ‘fietsenbank’ onderschreef. 

De SP miste aandacht voor de mogelijk ophanden zijnde kaalslag in het ov in de huidige omstandigheden, en Student&Starter vroeg aandacht voor deelmobiliteit, fietssnelwegen en zelfstandigheid. De VVD was de enige die ook oplossingen op het vlak van de automobiliteit wilde meenemen, maar zij leek daarvoor weinig steun te krijgen. Met name op het gebied van zelfrijdende auto’s zag men mogelijkheden voor nu nog minder mobiele doelgroepen. Met elektrisch rijden gaat de uitstoot toch naar 0, redeneerde men, en in een beetje blik op straat zag de partij niet zo’n probleem.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden