<p>Wijkbewoners van Lunetten kunnen meedoen aan drie wandelingen door de wijk. Op de foto: Fort Lunet III in het Beatrixpark.</p>

Wijkbewoners van Lunetten kunnen meedoen aan drie wandelingen door de wijk. Op de foto: Fort Lunet III in het Beatrixpark.

(Foto: Cees van den Brink)

Bewoners organiseren wandel-enquête in Lunetten

  Nieuwsflits

Utrecht - Lunetten is een groene wijk en dat willen de bewoners ook graag zo houden, blijkt uit de uitkomst van de Burgertop uit 2017. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in de Omgevingsvisie Lunetten. Wijkbewoners kunnen een drietal interactieve wandelroutes lopen en kunnen tijdens deze wandelingen vragen beantwoorden, waarin ze hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken als het gaat om hun wijk.

De inventarisatie die afgelopen jaar gemaakt is bevestigt dat in Lunetten veel bijzondere en waardevolle natuur te vinden is. Tegelijkertijd bestaat de wens om meer recreatiemogelijkheden in het groen te creëren, zeker nu in deze coronatijd blijkt hoe belangrijk dat groen voor ons is. Verder krijgen we ook te maken met klimaatveranderingen waarvoor op tijd naar oplossingen gekeken moet worden.

Een aantal wijkbewoners is aan de slag gegaan met het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL). In een voorbereidende fase is geïnventariseerd wat er aan (bijzondere) natuur en cultuurhistorie in Lunetten is en welke kansen er op verschillende plekken in het groen liggen. Na deze voorbereidende fase is het nu zo ver dat alle geïnteresseerde wijkbewoners gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden en welke kansen zij zien.

Zij kunnen hun input geven door een drietal interactieve wandelroutes te lopen die langs in totaal 80 plekken in Lunetten voert. Elke wandeling duurt 1 tot 1,5 uur. Op de route zijn plekken genummerd en bij elk nummer hoort een vraag. “Door op je smartphone deze vragen te beantwoorden, ontstaat een beeld van wensen en ideeën die onder bewoners leven.”

Meer informatie over de wandel-enquête is te vinden op lunetten.nl. De wandel-enquête is onlangs beschikbaar gekomen en kan nog tot 1 juni gelopen en ingevuld worden.

De verzamelde informatie uit deze enquête wordt verwerkt en meegenomen in het GOL. Er volgen dit jaar nog twee stappen waarin de uitkomsten worden gewogen en getoetst, ook weer met inbreng van bewoners van de wijk. Meer informatie is te vinden op de website: lunetten.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden