Plan Lombokplein met fietstunnel


<p>Een artist impression van het Lombokplein zoals dat eruit moet gaan zien. Beeld: gemeente Utrecht</p>

Een artist impression van het Lombokplein zoals dat eruit moet gaan zien. Beeld: gemeente Utrecht

Plan Lombokplein met fietstunnel

  Nieuwsflits

Utrecht - Het is wethouder Eerenberg gelukt: niet alleen het plan voor het Lombokplein is door de raad aangenomen - in grote lijnen was daar al veel enthousiasme voor – maar ook de omstreden ongelijkvloerse kruising voor fietsverkeer vanaf de Leidseweg, of althans het uitspreken van een voorkeur daarvoor. Bij eerdere besprekingen was daar nog veel weerstand tegen. 

Door Paul Hustinx

Vooral dat GroenLinks nog niet kon kiezen tussen ruim baan voor de fiets tegenover ruimte voor groen en het tegengaan van teveel fietsdrukte op de binnenstadsas, maakte het idee kwetsbaar. Oók veel andere partijen vonden dat dat het fietsverkeer gespreid moest worden en dat zo’n tunnel daar niet toe bijdraagt. Maar GroenLinks heeft zich laten overtuigen door de wethouder dat de maatregel nodig is om de fietsstroom beheersbaar te houden. Verder heeft de profilering van Utrecht als fiets- en ov-stad de doorslag gegeven voor de partij. 

De nadelen wil zij ondervangen door tunnel en omgeving zo groen mogelijk aan te kleden en de onderdoorgang met behulp van graffiti of andere kunstuitingen een aantrekkelijk aanzien te geven. Binnen GroenLinks stemde raadslid Fred Dekkers overigens wel tegen de tunnel. Andere partijen als de ChristenUnie, PvdA bleven tegen, maar stemden toch voor het plan, inclusief dit onderdeel, omdat zij vooral veel pluspunten in het plan zien in vergelijking met de huidige situatie, zoals een aantrekkelijk verblijfsgebied met veel groen en veel woningen met een accent op de sociale sector. Onder andere voor PvdDieren, SP en CDA bleef de tunnel een zwaarwegende reden om tegen te stemmen. Een motie om als tegenwicht tegen de tunnel maatregelen te nemen om het fietsverkeer zoveel mogelijk te spreiden om zo de druk op de binnenstadsas te verminderen werd bijna unaniem aangenomen.

De VVD stemde ondanks een hele reeks in moties en amendementen vastgelegde bedenkingen vóór het plan inclusief tunnel, maar hierbij moet worden bedacht dat het idee van ex-VVD-raadslid Van Schie om van het Lombokplein een groen ‘Lombokpark’ te maken een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het plan zoals het er nu ligt. Voorstellen van de partij om financiële knelpunten rond het plan op te lossen door de herinrichting van de Graadt van Roggenweg uit de plannen te halen en meer woningen te realiseren door woonblokken op te hogen vonden weinig weerklank. 

Wethouder Eerenberg vond dat financiële problemen de ambities niet mogen temperen en binnen het project moesten worden opgelost. De Van Roggenweg laten zoals die is zou tot teveel verkeer leiden, en hogere bouwblokken waren niet voor niets door de buurt afgewezen en bovendien vanwege de stedenbouwkundige aansluiting op Lombok onwenselijk, zei hij. De door de raad uitgesproken ambitie om het gehele gebied van Sowetobrug tot Daalsetunnel tot 30 km-zone te verklaren nam hij daarentegen graag over, al wilde hij om verkeerskundige en financiële redenen aangaande de Daalsetunnel nog geen inrichtingstoezeggingen doen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden