<p>Het openbaar vervoer in stad en provincie staat mogelijk aan de vooravond van een zware periode. Foto: Paul Hustinx</p>

Het openbaar vervoer in stad en provincie staat mogelijk aan de vooravond van een zware periode. Foto: Paul Hustinx

Zwart scenario voor openbaar vervoer

  Nieuwsflits

Utrecht - Het openbaar vervoer in stad en provincie staat mogelijk aan de vooravond van een zware periode. Door corona en de daarmee samenhangende reisbeperkingen is het aantal bus- en trampassagiers met zo’n 70% gedaald, en idem de hoeveelheid inkomsten uit reizigersbewegingen. Dit heeft al geleid tot tekorten bij U-OV en provincie, maar in de huidige coronatijd worden die nog gecompenseerd door het Rijk. Dat zal in elk geval nog zo zijn tot en met het derde kwartaal van dit jaar, maar daarna is niets meer zeker. Echter, de verwachting is dat het nog tot 2025 zal duren voordat de reizigersaantallen weer het oude peil hebben bereikt. 

Door Paul Hustinx

Hoe moet dat in de tussenliggende tijd? Enige rijksbijdrage is niet uitgesloten, maar het Rijk stelt als voorwaarde dat de provincies als concessieverleners eerst zelf aangeven hoe zij denken zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Ook de provincie Utrecht heeft hier al over nagedacht. Men wil bijvoorbeeld campagnes gaan houden om reizigers te verleiden weer vaker de bus te pakken en met wat efficiencymaatregelen denkt men ook nog wat te kunnen winnen. Maar dan nog kunnen de opgelopen tekorten onvoldoende worden gedekt. Zonder aanvullende subsidie ziet men nog maar één uitweg: een ‘zwart’ scenario, waarin het aantal busbewegingen bovenop de al doorgevoerde afschaling van 8% met nog eens 30% moet worden verminderd. Dit zou betekenen dat bussen en trams fors minder kunnen rijden en/of dat bepaalde lijnen helemaal moeten worden opgeheven. 

Volgens U-OV zit de zwartste kant er vooral in dat na afschaling een wederopschaling wel eens zeer moeilijk kan worden. Over hoe groot de kans is dat de zwarte variant zich zal voordoen wil noch provincie of gemeente noch U-OV een uitspraak doen. Men hoopt gewoon dat het Rijk te hulp schiet. Voorlopig zit er niets anders op dan het zwarte scenario uit te werken, al is het maar om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de reizigersvraag weer aantrekt tot het oude niveau terwijl intussen de bussen om louter financiële redenen bijna voor de helft afgeschaald rondrijden, bevestigt provinciewoordvoerder Marlies Verhoef. 

Een wervingscampagne zal men uiteraard pas starten als de situatie in de bussen weer volledig veilig is, zegt ze. Ergens in de komende weken moet er meer duidelijkheid komen van het Rijk. Zonder bijspringen van het Rijk ‘is de schade niet meer te overzien’, aldus gedeputeerde Schaddelee. “Zonder vitaal OV is woningbouw in onze provincie onmogelijk. Voor gezonde verstedelijking en de noodzakelijke mobiliteitstransitie is het OV cruciaal.” In algemene zin ziet het Rijk dat ook zo, want deze week meldde wethouder Van Hooijdonk dat lagere overheden, vervoerders, reizigersorganisaties en Rijk tot een gezamenlijk ‘Toekomstbeeld OV’ zijn gekomen, waarin het belang van OV voor ‘zeer uiteenlopende maatschappelijke doelen’, waaronder verstedelijking en klimaat is vastgelegd. 

Voor de urgentie voor de doorontwikkeling van het OV ten behoeve van de groei van de stad had het Rijk nog minder oog. Zo hebben provincie en gemeente nog het een en ander te lobbyen in Den Haag. Nu als eerste doet de provincie een oproep tot tegemoetkoming om een zwart scenario te voorkomen, dit met steun van de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden