<p>VIDIUS was eerder deze maand medeorganisator van de demonstratie #NietMijnSchuld. Op het Jaarbeursplein uitten Utrechtse studenten hun ongenoegen over het &lsquo;schuldenveroorzakende&rsquo; leenstelsel.</p>

VIDIUS was eerder deze maand medeorganisator van de demonstratie #NietMijnSchuld. Op het Jaarbeursplein uitten Utrechtse studenten hun ongenoegen over het ‘schuldenveroorzakende’ leenstelsel.

(Foto: )

Bezorgde studenten willen inspraak

  Nieuwsflits

Utrecht - De relatie tussen de gemeente Utrecht en Utrechtse studenten staat onder druk. Dat hebben studentenorganisaties aan burgemeester Sharon Dijksma laten weten in een videoboodschap. Daarin uiten ze onder meer hun zorgen over het tekort aan studentenkamers, de hoge huurprijzen, studieschulden en de coronacrisis. De studenten zeggen mee te willen denken over manieren om deze obstakels te overwinnen.

Door Bert Nijenhuis

Het initiatief voor de video werd genomen door het bestuur van VIDIUS studentenunie. “Met zeventigduizend studenten is Utrecht bij uitstek een studentenstad. Helaas vergeet de gemeente dit nog wel eens in haar plannen. Daarom roepen we Dijksma op om ook naar onze ideeën en meningen te vragen”, verklaart vicevoorzitter Natalie van ‘t Hullenaar, die het kamertekort een van de grootste problemen noemt. “Als er geen actie wordt ondernomen, zal het tekort oplopen tot negenduizend. Beschikbare kamers zijn vaak te duur. De gemiddelde Utrechtse student betaalt maandelijks 129 euro te veel.”

Studenten hebben gemiddeld een schuld van 30.000 euro. “Dat zorgt voor veel stress en het benadeelt hun positie na de studie”, vervolgt ‘t Hullenaar. “Het kopen van een huis is met een schuld nog moeilijker. VIDIUS pleit dan ook voor de afschaffing van het leenstelsel, de introductie van een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de ‘pechgeneratie’.” Bestuurslid Melanie Pieper wijst op de toename van mentale gezondheidsproblemen. “Ik ken veel studenten die er door de lockdown aan onderdoor gaan. Er wordt ons verteld dat we moeten volhouden, maar dat is lastig als je geen perspectief hebt. Waarom mogen universiteiten en hogescholen niet open, maar andere scholen wel?”

Volgens voorzitter Stan Liebrand is er in Utrecht te weinig ruimte voor studentensport. “Er zijn lange wachtrijen bij de sportverenigingen. Elk jaar worden duizenden studenten afgewezen omdat er geen plek voor ze is. Alleen bij de roeiverenigingen zijn dat er jaarlijks al zo’n zevenhonderd. Wie wil voetballen heeft ruim vierhonderd wachtenden voor zich.” De VIDIUS-voorzitter wil meer mogelijkheden voor studenten om te participeren. “De bestaande participatie-infrastructuur past slecht bij deze doelgroep. Het kan niet zo zijn dat alleen mensen die inspraakavonden bezoeken alle burgers vertegenwoordigen. De gemeente heeft de plicht om iedereen te horen. Participatie moet daarom op een bredere manier gefaciliteerd worden. De digitale omslag die we tijdens de coronacrisis hebben gemaakt, biedt daar kansen voor.”

In een kennismakingsgesprek met Sharon Dijksma hebben de studentenorganisaties het belang van participatie aangekaart. Liebrand: “We hebben gesproken over problemen als vereenzaming onder studenten en wat er tegen gedaan kan worden. De burgemeester maakte een betrokken indruk en we hopen dan ook op een voorspoedige toekomstige samenwerking. Er is ons een vervolggesprek toegezegd en daar kijken we erg naar uit.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden