<p>Foto: Paul Hustinx</p>

Foto: Paul Hustinx

(Foto: )

Nieuw beleid openbare ruimte

  Nieuwsflits

Utrecht - Kortgeleden ging de raad akkoord met het nieuwe voorgestelde beleid voor beheer van de openbare ruimte. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er voortaan sprake zal zijn van ‘ontwikkelend beheer’. Dit betekent dat inrichting en beheer van de ruimte niet meer hoofdzakelijk als een technische kwestie wordt gezien, maar dat tevredenheid en betrokkenheid van bewoners voorop zal staan en dat er ook moet worden ingespeeld op veranderingen in behoefte. 

Door Paul Hustinx

Dit betekent dat flexibiliteit moet worden ingebouwd in de te maken keuzes, bijvoorbeeld in de vorm van verzinkbare toiletten, verplaatsbare bankjes, lantaarnpalen waarbinnen het type verlichting tussentijds kan worden aangepast of een skatebaan die na verloop van tijd een andere plek kan krijgen. Ook wil men in het beleid meer verbindingen leggen met andere ambities, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of toegankelijkheid. Dit resulteert bijvoorbeeld in het uitgangspunt ‘groen en onverhard, tenzij’. 

De gemeente belooft verder in 10 jaar tijd al het achterstallig onderhoud weg te werken. Vanuit de raad leefden er nog wel wat aanvullende wensen te opzichte van de nota, maar veel haalden het niet. D66 wilde graag een pilot waarbij in minstens zes straten bewoners mogen kiezen voor bijvoorbeeld een straatprofiel, groenvoorzieningen of fietsrekken. Wethouder Diepeveen ontraadde dit omdat dit vooral nu in coronatijd veel extra werk met zich mee zou brengen en adviseerde aansluiting bij bestaande inspraakvormen. 

De PvdA wilde bewonerscontrole van werkzaamheden inbouwen en zoveel mogelijk straten van klinkers voorzien. Het CDA wilde soms ook klinkers op de doorgaande fietsroutes en niet per definitie altijd rood asfalt, en vroeg ook om ruimte voor zelfbeheer door bewoners. De PvdDieren wilde het woord ‘onkruid’ vervangen door ‘spontane vegetatie’ en deze groenvorm niet meer verwijderen. GroenLinks wilde van alle bladblazers af wegens geluidsoverlast en milieuschade. Diepeveen zei deze apparaten niet op alle plekken te kunnen uitbannen, maar wel naar ecologische argumenten te kijken en kondigde alvast aan dat vanaf februari volgend jaar alle bladblazers elektrisch zullen zijn. 

Aangaande de klinkers zei hij dat altijd al klinkers worden gelegd, tenzij de situatie wegens rijsnelheid, verkeersdrukte of geluidshinder toch asfalt doet prefereren, of bij doorgaande fietsroutes waarvoor de raad om rood asfalt heeft gevraagd. Voor zelfbeheer is binnen een maand een actieplan op komst, en ‘spontane vegetatie’ laat de gemeente op veel plekken al staan. Het beleidsvoorstel werd unaniem aangenomen. Het aanpassingsvoorstel over het zelfbeheer werd aangenomen, de moties over de klinkers, de spontane vegetatie en de bewonersparticipatie niet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden