‘Gedwongen ontslagen, maar ook groei’


<p>Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): &quot;In 2020 zijn in onze stad al 9.000 banen verloren gegaan, en helaas groeit dat aantal.&quot; Foto: provincie Utrecht&nbsp;</p>

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): "In 2020 zijn in onze stad al 9.000 banen verloren gegaan, en helaas groeit dat aantal." Foto: provincie Utrecht 

(Foto: )

‘Gedwongen ontslagen, maar ook groei’

  Nieuwsflits

Utrecht - Een op de tien ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief gestemd over de toekomst. Anderzijds ziet een op de twaalf ondernemers juist groei van het bedrijf. Dit blijkt uit de derde ondernemerspeiling over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf.

De enquête onder ondernemers in de provincie Utrecht werd in november 2020 uitgevoerd, tijdens de gedeeltelijke lockdown die medio oktober inging. De eerste enquête vond in mei 2020 plaats, de tweede in juli. Meer dan 2.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. In deze enquête zijn de gevolgen van de harde lockdown (sinds 15 december) niet verwerkt. Een ruime meerderheid van de ondernemers (77%) verwachtte in november effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is meer dan bij de vorige meting (juli 2020). Drie op de tien ondernemers (31%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 15% verwachtte die op korte termijn te krijgen.

Over oktober 2020 noteerde 58% van de ondernemers een lagere maandomzet dan in oktober 2019. Dat beeld was vergelijkbaar met de tweede peiling maar duidelijk positiever dan in de eerste peiling. Om huisvestingskosten structureel te verlagen, zette een op de tien ondernemers stappen door de huur geheel of gedeeltelijk op te zeggen of het pand te koop te zetten.

Bij bijna twee derde (64%) van de ondernemers met personeel heeft het coronavirus gevolgen op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. 13% nam afscheid van personeel of was dat van plan te doen. Daarnaast had 17% meer personeel dan werk, maar werden medewerkers in dienst gehouden. Bij een op de tien ondernemers (10%) was er ook groei: zij namen juist medewerkers aan. In de horeca- en cultuursector neemt 21% van de bedrijven afscheid van medewerkers of heeft dit al gedaan.
De bestaande landelijke hulpvormen zijn voor 63% van de ondernemers voldoende. Een deel van de ondernemers (16%) heeft behoefte aan belastingvrijstellingen. In de horeca- en cultuursector heeft de helft van de ondernemers (49%) behoefte aan extra landelijke steun. De bestaande regionale hulpvormen zijn voor 57% van de ondernemers voldoende. De grootste wens van ondernemers (15%) is de opschorting van gemeentekosten zoals heffingen, leges en huur.

In de regio Utrecht hebben provincie en gemeenten een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers en werknemers door de coronacrisis te helpen, aanvullend op wat landelijk al gebeurt. Zo kunnen innovatieve mkb’ers, startups en scale-ups een lening aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM). Mkb-ondernemers worden via het project Nu Digitaal geholpen bij versnelde digitalisering van hun bedrijf. Om te voorkomen dat mensen te lang werkloos zijn, wordt versterkt ingezet op begeleiding naar tekortberoepen zoals de techniek en zorg. Om winkelgebieden beter voor te bereiden op een veranderende markt, investeert de provincie in samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Voor de cultuur- en erfgoedsector is een steunpakket beschikbaar. Gedeputeerde Economie provincie Utrecht Robert Strijk: “Uit deze peiling blijkt hoe hard ondernemers onze hulp nodig hebben en dat zal in de vierde peiling alleen nog maar duidelijker worden. Die laat straks namelijk de impact van de harde lockdown zien. Vanaf de start van de coronacrisis staan we voor onze ondernemers klaar. Zoals het hulploket, URECA, voor en door ondernemers in de regio Utrecht. Bijvoorbeeld met een zogenaamde voucherregeling waarmee ondernemers een adviestegoed kunnen krijgen. En het kost ze niks.”

De effecten van corona zijn goed zichtbaar in Utrecht. “Dat geldt zeker voor de binnenstad, waar veel winkels en horecaondernemers te vinden zijn. Ook bedrijven in de toerisme-, evenementen - en cultuursector hebben het zwaar.” Toch gingen in 2020 minder bedrijven failliet dan in 2019, 74 in 2020 ten opzichte van 108 in 2019. Maar de verwachting is dat veel ondernemers met landelijke regelingen overeind blijven. In de arbeidsmarktregio Midden Utrecht, waarvan Utrecht de grootste gemeente is, worden via de Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 67.375 banen bij 3.800 bedrijven ondersteund.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden