<p>Polder Rijnenburg: &#39;woningbouw voor 2035 is niet nodig&#39;. Beeld: uit de quickscan, gemeente Utrecht</p>

Polder Rijnenburg: 'woningbouw voor 2035 is niet nodig'. Beeld: uit de quickscan, gemeente Utrecht

(Foto: )

Quickscan polder Rijnenburg: woningbouw voor 2035 niet nodig

  Nieuwsflits

Utrecht - Naar aanleiding van de voortrazende discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op korte of langere termijn in de polder Rijnenburg heeft de gemeente een quickscan laten uitvoeren naar wat realistisch is op dit vlak. In de uitkomsten ziet het college haar standpunt bevestigd dat woningbouw aldaar vóór 2035 niet nodig en niet goed mogelijk is.

Door Paul Hustinx

Vooral de ontsluiting van de polder in de oksel van twee snelwegen, maar ver van het spoorwegnet, is problematisch. Voor een OV-bereikbaarheid moet eerst het zuidelijk deel van het ‘wiel met spaken’ rond de stad gereed zijn en dat is niet voor 2040 te verwachten.

Ontsluiting per auto lijkt simpel, maar leidt bij alleen aansluiting op de omliggende snelwegen tot meer filevorming op die wegen en vraagt om aanvullend mobiliteitsbeleid om dit te voorkomen. Ook is er de komende vijftien tot twintig jaar in de bestaande stad nog voldoende ruimte om het huidige woningtekort op te vangen. De conclusie van het college: woningbouw in Rijnenburg is zoals men altijd al uitdroeg pas op termijn, vanaf 2035, aan de orde, na een goed voorbereide aanleg van een OV-netwerk. Voor die tijd kan er beter eerst rond bestaande OV-knooppunten worden gebouwd.

Echter, de keuze om Rijnenburg op termijn in te vullen als woonlocatie vraagt wel om tijdige vastlegging om met voorbereidende werkzaamheden te starten, stelt het college ook. Op de standpunten in de raad heeft de quickscan echter maar weinig invloed. De VVD, voorstander van snel starten met bouwen in Rijnenburg, vindt dat het college ‘goochelt met cijfers’ door de kosten systematisch te overdrijven.

Volgens collegepartij GroenLinks zijn de kosten juist onderschat omdat veel kostenposten buiten beschouwing zijn gelaten. Het OV kan volgens de VVD ook stapsgewijs worden aangelegd en veel bewoners zullen in de westelijke stadshelft werkzaam zijn, denkt deze partij.

Er zijn echter nog meer partijen die de conclusies van het college niet delen en blijven aandringen op eerdere start van bouw in de polder. De PvdA en Student&Starter zijn hiervan de belangrijkste, maar ook voor het CDA geldt dit in enige mate. Ontwikkeling van het gebied kan ook gefaseerd, vinden zij.

De PVV wees erop dat ook Nieuwegein prima draait zonder spoorlijn. De PvdDieren is helemaal tegen woningbouw in Rijnenburg, dit vanwege de grote ecologische en landschapshistorische waarde van het gebied.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden