‘Geen tram door het park’


<p>Op de foto: Park De Koppel, waar Lunetten geen tram doorheen wil hebben. Foto: Paul Hustinx</p>

Op de foto: Park De Koppel, waar Lunetten geen tram doorheen wil hebben. Foto: Paul Hustinx

(Foto: )

‘Geen tram door het park’

  Nieuwsflits

Utrecht - Het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) heeft deze week gereageerd op de diverse toekomstplannen voor de regionale mobiliteit waarin Lunetten onder andere een intercitydubbelstation (Lunetten-Koningsweg) met omliggende woningbouw en een doorgaande tram van Nieuwegein dan wel Westraven naar het Utrecht Science Park door, langs of om de wijk is toebedacht.

Door Paul Hustinx

Onderdeel van de reactie is een petitie om zo’n trambaan vooral niet door de groene parken in de wijk te laten lopen. Het BOL zegt de toekomstvisie voor het OV in de vorm van een ‘wiel met spaken’ op hoofdlijnen te ondersteunen en zo’n intercitystation als ‘verbetering van het OV’ te zien. Wel vraagt men aandacht voor een aantal knelpunten omdat de wijk door de plannen ook geconfronteerd wordt met een aantal ‘bovenwijkse ontwikkelingen’ die ‘deels een negatieve impact hebben op het wonen, werken en leven in ons dorp in de stad’.

Zo’n station trekt extra verkeer en woningbouw aan. Dat de stad moet inbreiden, begrijpt het BOL, maar de bouw mag de bestaande parken en het toekomstig Park Lunetten ten noorden van de wijk niet aantasten, want de ‘beschermende functie tegen omgevingsdruk’ hiervan is zodanig dat Lunetten zonder dit groen ‘nooit gebouwd had mogen worden’, zegt BOL-voorzitter Hein van Kruysdijk.

Om toekomstig extra bovenwijks autoverkeer te beperken vraagt het BOL de autobereikbaarheid van het nieuwe station ‘zoveel mogelijk te regelen vanaf de Koningsweg’. Verder wordt Lunetten een belangrijke schakel in een doorgaande route voor openbaar vervoer en fiets om de stad heen van Nieuwegein via het nieuwe dubbelstation naar het Science Park. 

Hiertoe circuleren er schetsen waarin een trambaan en hoofdfietsroute staan ingetekend die de wijk binnenkomen via Park De Koppel en dan om de wijk heen maar binnen de geluidsschermen tegen de A27 verderlopen richting station.

“Een hoofdfietsroute door het park is gewoon idioot”, aldus Van Kruysdijk. Het plaatje gaf ook meteen aanleiding tot een petitie getiteld ‘Geen tram door groen Lunetten’ die overigens ook aandacht vraagt voor andere punten uit de BOL-reactie.

John Buitink, ‘verkeersspecialist’ bij het BOL, is inmiddels te weten gekomen dat de getekende route niet meer betekent dan dat in deze omgeving het theoretische fiets- en OV-netwerkwiel ‘rond gemaakt moet worden’ en dat dit nog niets zegt over concreet geplande tracés. Het BOL suggereert de tram, of bus, via de Waterlinieweg en de bestaande wegen door Lunetten te laten lopen en het doorgaand fietsverkeer via de Furkabaan en Koppeldijk te leiden. 

Een tramtracé buiten de geluidswal zou in principe ook kunnen, maar de overheid kan dit niet intekenen, omdat men ervan uit moet gaan dat de ruimte nodig is voor verbreding van de A27, zegt Buitink. Of de bestaande wegen in Lunetten met hun scherpe bochten überhaupt wel geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor een tram moet volgens hem nog in alle rust bekeken worden.

Het staat overigens nog niet vast dat het vervoermiddel een tram zal worden. Het kan ook alsnog een bus worden, of misschien een lightrail. Ook of zo’n doorgaande lijn in Lunetten moet halteren is nog punt van discussie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden