Idee voor duizend ‘Buurtbanen’


<p>Buurthuis De Musketon in Lunetten. Archieffoto: Aneo Koning</p>

Buurthuis De Musketon in Lunetten. Archieffoto: Aneo Koning

(Foto: Aneo Koning)

Idee voor duizend ‘Buurtbanen’

  Nieuwsflits

Utrecht - Er zijn veel Utrechters werkloos, zeker zo’n 20.000, en dat terwijl in de directe omgeving, in de buurten, veel werk te doen is. Daar moet een oplossing voor zijn, dacht een groep Utrechters verenigd onder de naam EénUtrecht.

Door Paul Hustinx

Zo kwamen zij met het voorstel, dat men in het kader van de mogelijkheid tot burgerinitiatief officieel aan de gemeenteraad wil voorleggen, om minimaal 1.000 ‘Buurtbanen’ te creëren bij Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) voor minimaal 24 uur per week met 60 tot 95 procent loonsubsidie door de gemeente. Dat zou kostenneutraal moeten kunnen, redeneerde men, want de bijstandskosten voor die mensen vervallen dan.

De groep vond ruim het aantal vereiste sympathiserende ondertekenaars om het idee aan de raad voor te leggen. Alleen, het college onderschrijft wel de ambitie van het plan, maar ziet toch teveel haken en ogen om het plan een-op-een uitvoerbaar te achten. Allereerst bestrijdt men dat het kostenneutraal is. Dit omdat uitstroom uit de bijstand vanwege een ingewikkeld systeem van intergemeentelijke vergelijking niet altijd meer geld oplevert. Maar ook omdat het mensen die best kans maken op een reguliere baan langer dan nodig in een gesubsidieerde baan kan houden.

Ook vreest men dat de baanontvangers door gebrek aan begeleiding minder gemakkelijk zullen doorstromen naar gewoon werk. De wethouder wil kijken of er met private partners wel een sluitende business case gemaakt kan worden.

In een bespreking in de raad stond de overgrote meerderheid positief tegenover het voorstel, maar namen de coalitiepartijen grotendeels de denkwijze van het college over om het in een gemeentelijk werkmodel te integreren, ook vanwege twijfels of BBO’s voldoende begeleiding kunnen bieden. Linkse oppositiefracties als PvdA, SP en PvdDieren waren meer onvoorwaardelijk positief, maar wilden wel garanties dat de keuze voor dergelijke banen vrijwillig zou zijn en dat minstens minimumloon uitbetaald zou worden, hetgeen de initiatiefnemer kon bevestigen.

De VVD was om financiële en andere redenen tegen, maar noemde het voorstel niettemin ‘creatief’. Wethouder Voortman herhaalde het voorstel liever zoveel als mogelijk in een eigen business case te willen inpassen. Zij wil het ook geleidelijk opbouwen voor optimale financiële inpassing, maar dat levert wel weer minder gemakkelijk extra ‘bijstandsgeld’ van het op ter compensatie. Voor de zomer komt zij met een business case met meerdere scenario’s. Ook zij benadrukte de vrijwilligheid en herhaalde het belang van goede begeleiding. Hoe dan ook gaat zij met de initiatiefnemers in gesprek. De PvdA komt nog met een motie om inzet van bijstandsgelden voor dit soort initiatieven te vergemakkelijken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden