Subsidie voor onderwijsproject


<p>Vechtclub XL en middelbare school X11 media en vormgeving zijn een van de vijftien gehonoreerde projecten. Foto: Tom Philip Janssen</p>

Vechtclub XL en middelbare school X11 media en vormgeving zijn een van de vijftien gehonoreerde projecten. Foto: Tom Philip Janssen

(Foto: Tom Philip Janssen)

Subsidie voor onderwijsproject

  Nieuwsflits

Utrecht - Creatieve broedplaats Vechtclub XL en middelbare school ‘X11 media en vormgeving’ zijn een van de vijftien gehonoreerde projecten van ‘Learning Labs’, een subsidie van de Europese Unie om het onderwijs te integreren in de bedrijvigheid van een creatieve broedplaats.

Vechtclub XL en X11, die toevallig al net gestart waren met een samenwerking, dienden een aanvraag in en werden uit 108 Europese inzendingen gekozen. Met de bijdrage kunnen zij hun samenwerking verstevigen en kennis vastleggen voor gelijksoortige projecten in de toekomst. Tijdens de eerste coachgesprekken van het net gestarte project in samenwerking met ‘X11 media en vormgeving’ zag waarnemend directeur Marjolein van Alfen van Vechtclub XL een oproep voor de Learning Labs. “De oproep sloot precies aan bij de opzet van het project met X11. Het enige nadeel was dat de deadline al binnen twee dagen lag.” Samen met docent Gijs van Dobbelsteen, een van de initiatiefnemers, schreef zij in hoog tempo een Engelstalige aanvraag.

“Vechtclub XL en X11 geloven dat het in contact brengen van de nieuwe generatie met de huidige creatieve ondernemers zorgt voor nieuwe perspectieven voor beide partijen. De huurders van Vechtclub XL kunnen als voorbeeld fungeren voor de leerlingen van X11 en zo moeilijke levensbepalende keuzes over wat je later wil worden hopelijk meer inzichtelijk maken.”

Zo hebben leraren van X11 de mogelijkheid om coachgesprekken met hun leerlingen niet in een klaslokaal te houden, maar in een grote glazen kas in het hart van Vechtclub XL, middenin de reuring van deze broedplaats aan de Europalaan. De effecten op de leerlingen van de eerste bijeenkomstenzijn goed merkbaar. “De leerlingen worden positief beïnvloed door de omgeving en het zorgt voor een andere dynamiek in het gesprek”, aldus leraar Gijs van de Dobbelsteen.

Met de bijdrage van de Europese Unie kan er een extra programma worden gerealiseerd, waarbij leerlingen ook op studiobezoek gaan en uitgebreid vragen kunnen stellen aan een aantal huurders van Vechtclub XL. Van het project zal een mini-documentaire worden gemaakt over het effect van deze samenwerking. Zodat ook andere opleidingen en broedplaatsen geïnspireerd kunnen worden om eenzelfde project op te zetten. 

“Vechtclub XL is een broedplaats voor creatieve professionals in Utrecht. Met meer dan vijftigwerkplaatsen en studio’s voor ongeveer 130 creatieve ondernemers - van muzikanten tot fotografen - is Vechtclub XL sinds 2012 een plek van betekenis voor creatief ondernemerschap in Utrecht. X11 media en vormgeving is een school waar ongeveer 950 leerlingen onderwijs volgen en die de leerlingen naast de reguliere en veel creatieve vakken ook coachen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden