<p>Demonstratie afgelopen december in Amelisweerd. Foto: Liesbeth Paardekooper/Amelisweerd Niet Geasfalteerd </p>

Demonstratie afgelopen december in Amelisweerd. Foto: Liesbeth Paardekooper/Amelisweerd Niet Geasfalteerd

(Foto: Liesbeth Paardekooper/Amelisweerd Niet Geasfalteerd )

Bomenwacht in Amelisweerd tegen de bulldozers

  Nieuwsflits

Utrecht - Ze zullen morgen nog wel niet direct langskomen met hun bulldozers, maar je weet maar nooit. Vanuit die houding is de actiegroep ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’ gestart met een dagelijkse bomenwacht aan beide zijden van de A27. Dit om in de gaten te houden of er misschien tekenen zichtbaar zijn van een ophanden zijnde kap voor de door het kabinet voorgenomen verbreding van deze snelweg, een ingreep die de groep samen met meerderheden in gemeenteraad en bij de provincie onnodig en onwenselijk acht. 

Door Paul Hustinx

Rijkswaterstaat (RWS) heeft weliswaar gezegd op zijn vroegst pas over 2 à 3 jaar met kappen te beginnen, zegt Anneke Wensing van de actiegroep, maar dat kan ook zijn ‘om iedereen in slaap te sussen’ en de groep is nog niet vergeten hoe men in 1982 uitgerekend lopende een rechtszitting over de toen even omstreden aanleg van de weg toesloeg in het bos. Dat willen ze voor zijn deze keer, vandaar sinds deze week zo’n bomenwacht. De groep durft er niet echt op te vertrouwen dat RWS niet ook nu eerder opduikt op de plek. 

De verbreding moet in 2029 klaar zijn, en de situatie bij Amelisweerd met de verdiepte bak en de te plaatsen damwanden tegen het grondwater is volgens Wensing dermate gecompliceerd dat eerdere voorbereidende werkzaamheden niet mogen worden uitgesloten. “In principe kunnen ze na het tekenen van het tracébesluit van start”, ook los van lopende procedures, al verwacht Wensing dat nog niet deze week. Maar bij de actiegroep wil men er wel op tijd voor zorgen dat haar ‘machinerie loopt’. Men gaat nog niet meteen 24/7 op wacht staan, maar wel zullen er vanaf nu dagelijks in één of twee rondes zo’n 2 tot 4 vrijwilligers een rondje lopen aan beide zijden van de A27, op zoek naar mogelijke markeringen op de bomen of tekenen van gebiedsafbakening. Als er aanleiding toe is, zullen ze vaker gaan lopen, langer blijven, of meer mensen inschakelen. Ook in het begin zullen er vanwege het enthousiasme relatief veel vrijwilligers de rondjes maken. 

Gaan ze ook zoals destijds op het Tiananmenplein in Beijing persoonlijk voor een bulldozer staan om deze tegen te houden? “We zijn wel bereid ons lichaam in de strijd te werpen, door in een boom te gaan zitten, ons aan een boom vast te maken of ons aan elkaar vast te maken”, zegt Wensing. Als de dreiging echt daar is, zullen ze een kamp gaan opzetten. Daar hebben zich de laatste weken honderden mensen voor gemeld. Inmiddels zijn er al zo’n 1000 mensen bereid de boom in te gaan. De bomenwacht beschikt al over enige tientallen vrijwilligers en blijft groeien. Aanmelden kan nog op amelisweerd@yahoo.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden