<p>Het openbaar vervoer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Alle haltes blijven bereikbaar. Foto: provincie Utrecht</p>

Het openbaar vervoer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Alle haltes blijven bereikbaar. Foto: provincie Utrecht

(Foto: )

Werkzaamheden aan lijn 22

  Nieuwsflits

Utrecht - Van Gelder BV voerde afgelopen weekend en van 4 tot 7 december in opdracht van de provincie werkzaamheden uit aan lijn 22 in Utrecht Science Park. Een proefvak moet verbetering aanbrengen in de verharding waarover de bussen rijden. Kort na de ingebruikname van de gecombineerde tram- en busbaan op dit deel van lijn 22 is gebleken dat de verharding waarover de bussen rijden versneld veroudert en afbrokkelt.

Diverse reparatiepogingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom worden door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV ook komend weekend werkzaamheden uitgevoerd aan de toplaag van lijn 22 tussen de kruisingen met de Heidelberglaan en de Hoofddijk. Er wordt dan 24 uur per etmaal doorgewerkt van vrijdagavond 4 december 22.30 tot en met maandagochtend 05.00 uur. “Misschien wordt er ook gewerkt in het weekend daarop.” 

Het werk betreft de aanleg van een proefvak waarmee de best mogelijke verharding bepaald kan worden van de busbaan. Zodra de resultaten in het voorjaar 2021 bekend zijn wordt medio 2021 groot onderhoud uitgevoerd en wordt de toplaag van de busbaan volledig vervangen tussen de A27 en het eindpunt P+R Utrecht Science Park. Meer informatie volgt in de loop van 2021. Het openbaar vervoer wordt ter plaatse van het Universitair Medisch Centrum Utrecht over een korte afstand omgeleid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden