Extra aandacht voor studenten


<p>Uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht (UU) blijkt dat studenten tijdens de coronacrisis meer last hebben van angst, stress en stemmingsklachten.</p>

Uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht (UU) blijkt dat studenten tijdens de coronacrisis meer last hebben van angst, stress en stemmingsklachten.

(Foto: )

Extra aandacht voor studenten

  Nieuwsflits

Utrecht - Hogescholen en universiteiten ervaren grote nadelige gevolgen van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen. Grootste pijnpunt vormen de welzijnsproblemen voor studenten. Een flink deel kampt met psychische klachten en motivatieproblemen.

Door Bert Nijenhuis 

“Het sociale leven ligt deels stil en studenten kunnen minder aanwezig zijn op de campus”, beschrijft Annelies Waterlander van de Universiteit Utrecht (UU) het huidige studentenleven. “Ik geef het je te doen om in deze omstandigheden aan een nieuwe studie te beginnen. Uit een onderzoek dat we samen met andere universiteiten uitvoerden, blijkt dat studenten tijdens de coronacrisis meer last hebben van angst, stress en stemmingsklachten. 52 procent voelt zich eenzamer.”

De UU doet er volgens Waterlander alles aan om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. “We hebben studentenpsychologen en er is extra begeleiding door studieadviseurs. Er zijn financiële regelingen getroffen en initiatieven gelanceerd om studenten te voorzien van tips bij het thuis studeren. Op locatie kunnen we ongeveer dertig procent van onze normale capaciteit benutten. We geven studenten zoveel mogelijk de kans elkaar en hun docenten te ontmoeten. Eerstejaars krijgen voorrang, want vooral voor hen is het belangrijk onderdeel te kunnen worden van de UU-gemeenschap.”

Studenten aan de Hogeschool Utrecht (HU) ervoeren minder binding met de opleiding en meer motivatie- en concentratieproblemen als gevolg van de coronamaatregelen. Dat bleek uit de enquête van de Taskforce Studentenwelzijn, gehouden tijdens de eerste golf. “Gelukkig weten onze studenten de weg naar het decanaat en de studentpsychologen inmiddels goed te vinden”, constateert HU-woordvoerder Inge Meilink. “Ze melden zich eerder met mentale klachten. Als het gewenst of nodig is, kan er live contact worden gelegd. Hierbij maken de psychologen ook gebruik van beeldbellen en telefonische consulten.”

Het onderhouden van contacten met studenten is een vast onderdeel van het takenpakket van HU-docenten. “Studenten- en leerteambegeleiders zoeken studenten eveneens actief op”, gaat Meilink verder. “Ook het initiatief StudieHUiskamer voor kwetsbare studenten loopt erg goed.” Tot slechtere leerprestaties heeft de coronacrisis vooralsnog niet geleid op de HU. Meilink: “Tijdens de laatste twee blokken van het vorige studiejaar zijn zelfs meer studiepunten behaald dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Of dat te maken heeft met de lockdown is niet duidelijk. Studentenwelzijn blijft sowieso al onze aandacht houden en we vinden het heel erg belangrijk dat onze studenten zich verbonden voelen met de HU.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden