<p>De snelweg A27 in de verdiepte betonnen bak door het landgoed Nieuw-Amelisweerd, links op de foto. Foto: Rob Huibers/HH</p>

De snelweg A27 in de verdiepte betonnen bak door het landgoed Nieuw-Amelisweerd, links op de foto. Foto: Rob Huibers/HH

(Foto: Rob Huibers)

Minister zet A27-verbreding door, protest gaat verder

  Nieuwsflits

Utrecht - Twee jaar geleden wonnen de critici een beslissende rechtszaak over de A27 en moest de minister het verbredingsplan opnieuw onderbouwen en met betere compenserende milieumaatregelen komen. Afgelopen week lag het nieuwe voorstel er. Ondanks de coronacrisis en de voorspelling dat er ook daarna meer thuisgewerkt zal worden, zet Minister Cora van Nieuwenhuizen het plan door. “Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben”, zegt zij.

Door Paul Hustinx

Met de ingreep komt er ‘meer groen en minder geluid’ en is er sprake van ‘minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht’, aldus de minister. De algemene snelheidsverlaging creëert extra stikstofruimte en er wordt meer natuur gecompenseerd dan juridisch noodzakelijk, meldt het ministerie.

Jos Kloppenburg van de Kerngroep Ring Utrecht betwijfelt echter of dit nieuwe plan de Raad van State wel doorstaat. Ze zullen toetsen of er alternatieven zijn, zegt hij, en die zijn er, binnen de bak en met de regionale inzet op de fiets een schaalsprong in het OV.

‘Dringend openbaar belang’ als criterium erkent de Raad doorgaans alleen waar nog helemaal geen weg ligt, en men zal wijzen op andere openbare belangen als klimaat en stikstofhuishouding, vermoedt Kloppenborg.

Bovendien moet er nog een nieuwe stiksofwet door de Tweede Kamer en liggen er rapporten van de commissies Remkes en Hordijk, waarbij de laatste expliciet stelt dat verkeer er vaak ‘te gemakkelijk vanaf komt’, zegt hij, en de nu voorgestelde compensatie resulteert alleen in ‘meer natuur onder een stikstofdeken’. De voorgestelde bouwmethode waarbij als bescherming tegen het grondwater zware schermen diep de grond in moeten worden geslagen zullen bovendien samen met enige indexering zorgen voor fors hogere bouwkosten dan geraamd, voorspelt hij: geen 1,2 miljard maar zo’n 2 miljard.

Bovenal staan volgens de KRU nut en noodzaak ter discussie nu de verwachting is dat mensen ook na corona 1 of 2 dagen per week thuis zullen blijven werken. Echter, de minister houdt haar onderbouwende verkeerscijfers geheim tot 2 december.

Al met al spreekt Kloppenborg over een ‘hele grote kans van slagen’ voor de KRU bij de RvS omdat het plan ‘een beetje ad hoc in elkaar is gezet’. De VVD denkt daar duidelijk anders over. Volgens fractieleider Dimitri Gilissen is het Rijk nu aan alle eerdere kritiek, onder meer op het vlak van PFAS en stikstof, tegemoet gekomen, en ligt er nu een plan ‘dat goed is voor het land, de provincie en de stad’.

Ook bij meer thuiswerken, zal het aantal auto’s groeien en ook corona jaagt de autoverkoop aan, stelt hij, en dat maakt de weg nodig. En de maatregelen betekenen een hogere verkeersveiligheid en minder geluidshinder. Daarom ziet hij de rechterlijke toetsing met vertrouwen tegemoet. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft overigens al een motie aangekondigd om zijn afkeuring van het plan aan de minister over te brengen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden