<p>Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen klimaatbestendig maken, dat is wat verschillende partijen willen. Foto: sKBL</p>

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen klimaatbestendig maken, dat is wat verschillende partijen willen. Foto: sKBL

(Foto: )

Samen kennis ontwikkelen en delen

  Nieuwsflits

Utrecht - Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen klimaatbestendig maken, dat is wat onder andere de provincie Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en de stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen wil.

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Particulier Grondbezit en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering te komen van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.

Deze zomer werden nieuwe klimatologische records gevestigd en dit heeft ook grote gevolgen voor het monumentaal erfgoed. “Er is hoge urgentie om regio’s met veel waardevolle KBL meer klimaatbestendig te maken. Het lage grondwaterpeil en waterstanden van waterlopen leiden steeds vaker tot het droogvallen van beken, sprengen en slotgrachten. Vooral in Zuid- en Oost-Nederland lijden KBL onder de grote droogte.

De vaak gehoorde roep om beter zicht te krijgen op deze problemen en te gaan werken aan een klimaatbestendige aanpak, zijn door de honorering van onze aanvraag binnen bereik gekomen.”

sKBL neemt hierbij een coördinerende rol op zich en zal de verslaggeving verzorgen. “Het is zonder meer noodzakelijk om deze problemen regionaal in kaart te brengen, ze effectief te monitoren en te meten welke maatregelen tot oplossingen kunnen leiden. Hierbij spelen vragen zoals; hoe moeten watersystemen worden gereguleerd? Welke beplanting- en boomsoorten zijn beter bestand tegen droogte en hoge temperaturen? De verworven kennis en ervaring kunnen vervolgens worden benut bij het aangaan van een integrale en interregionale samenwerking tussen betrokken organisaties.”

De aanpak richt zich er op om maatregelen voor te stellen die passen in de cultuurhistorische context van KBL. “Gelet zal worden op slimme oplossingen. Hierbij is het nuttig inzichten en ervaringen uit het verleden te combineren met eigentijdse mogelijkheden, methodes en technologieën.” Een digitale groene en blauwe erfgoedmonitor gaat op meetpunten relevante data verzamelen om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering. Er komen provinciale proeftuinen in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De proeftuinen ‘Samen effectief droogte bestrijden’ en ‘H2O Landgoederen’ moeten leiden tot voorstellen voor klimaatplannen. In de proeftuin ‘Landgoederen Baakse Beek’ worden de best practices geanalyseerd.

De proeftuin ‘Klimaat-robuust watersysteem Zeisterbos‘ voert bedachte oplossingen daadwerkelijk uit. De opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving verzameld en gedeeld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden