<p>Een grote studie naar het BCG-vaccin is afgelopen week gestart in 22 ziekenhuizen. Foto: St. Antonius Ziekenhuis/Steve Heap</p>

Een grote studie naar het BCG-vaccin is afgelopen week gestart in 22 ziekenhuizen. Foto: St. Antonius Ziekenhuis/Steve Heap

(Foto: Steve Heap)

Onderzoek naar effect BCG-vaccin tegen gevolgen COVID-19

  Nieuwsflits

Utrecht - Een grote studie naar het BCG-vaccin is afgelopen week gestart in 22 ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s en de Santeon ziekenhuizen. De studie onderzoekt of het vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de deelnemende ziekenhuizen aan deze studie. Het onderzoek wordt gecoördineerd door UMC Utrecht.

Het ministerie van VWS hecht groot belang aan dit onderzoek en heeft aan ZonMw gevraagd het daarom als urgent traject op te nemen in de onderzoeksprogrammering voor COVID-19. “Het coronavirus blijkt vooral kwetsbare ouderen ernstig ziek te maken en zij lopen dan ook het hoogste risico om aan de infectie te overlijden.” Op dit moment is er nog geen specifiek vaccin tegen het coronavirus beschikbaar. Eerder onderzoek toonde al aan dat het BCG-vaccin niet alleen beschermt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen andere ziekteverwekkers kan verhogen doordat het immuunsysteem een tijdelijke ‘boost’ krijgt. Mogelijk biedt deze oppepper gedeeltelijke bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en de infectie mogelijk ook milder verloopt.

Voor deze placebo-gecontroleerde studie worden kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder benaderd om deel te nemen via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. In de studie wordt naar twee primaire eindpunten gekeken: het aantal coronabesmettingen dat optreedt, óf het optreden van luchtweginfecties (inclusief COVID-19) waarvoor een medische behandeling noodzakelijk is. Om zo snel mogelijk resultaten te hebben worden de komende twee maanden door de deelnemende ziekenhuizen tussen de 5.200 en 7.000 kwetsbare ouderen geworven, die gedurende zes maanden na vaccinatie gevolgd worden. Rond het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht. 

“Het BCG-vaccin is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt al tientallen jaren over de hele wereld gebruikt om tuberculose te voorkomen. Dat heeft er voor gezorgd dat het vaccin als bewezen veilig wordt gezien en dat de mogelijke bijwerkingen bekend zijn.” De BCG-PRIME studie is de vierde studie in Nederland met het BCG-vaccin tegen COVID-19 in korte tijd. De BCG-PRIME studie is opgezet door het UMC Utrecht met steun van het ministerie van VWS en is gefinancierd met een ZonMw-subsidie van maximaal 8,5 miljoen euro.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden