Foto:

Directeur Volksbuurtmuseum vertrekt na 25 jaar: 'Frisse wind is goed voor het museum'

  Cultuur

Deze week neemt Albert van Wersch na ruim 25 jaar officieel afscheid als directeur van het Volksbuurtmuseum op de Waterstraat in Utrecht. Het 'stokje' draagt hij over aan Lysette Jansen. "Geen wijk is zo gedocumenteerd als Wijk C. Als museum hebben wij veel bereikt in de wijk", zegt de inmiddels 66-jarige Van Wersch.

Door Roberto Cancian

UTRECHT - Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert het bestuur van het museum aanstaande vrijdag een symposium over het leven in een volksbuurt. Tijdens dit symposium zullen Historicus Jos Palm, schrijver van het boek 'De gewone man" en schrijfster Adrianne Dercksen de mensen meenemen in de wereld van de gewone man. Aansluitend wordt de vertrekkend directeur bedankt tijdens zijn afscheidsreceptie. "Albert van Wersch is grondlegger en oprichter van het toenmalige Wijk C-museum en heeft zich al die jaren met veel enthousiasme en grote betrokkenheid ingezet voor beeld- en meningsvorming rond volksbuurten in Utrecht. Vreselijk knap", zegt Lysette Jansen die de voorgaande jaren werkte bij het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Van Wersch zelf blikt terug op een mooie tijd; "In de jaren '80 woonde ik in een studentenhuis en was ik als vrijwilliger actief in Wijk C. Er werden foto's verzameld voordat ze met het slopen van de wijk gingen beginnen. Destijds was het museum nog een buurthuis maar al die activiteiten leidden er toe dat er steeds meer foto's en materiaal kwam via enorm veel vrijwilligers. Die zijn er nu met ruim zestig in getal nog steeds. Ik ben trots op die mensen. Veel van hen kwamen vanuit Melkert banen maar zijn doorgestroomd naar een baan. In 2000 werd het buurthuis weg bezuinigd en dreigde de geschiedenis te verdwijnen. Het was zaak om die geschiedenis te waarborgen." In de ruim 25 jaar dat hij als directeur werkzaam was, heeft hij veel mee gemaakt. "De solidariteit in de wijk is groot. Iedereen is welkom hier, een buurt die wel eens op een andere manier wordt weggezet maar 90% van de wijk bestaat uit hardwerkende mensen met weinig middelen. Als museum hebben wij, los van het plezier en de exposities, veel bereikt. Tien duizenden mensen zijn hier geweest. Nu draag ik het met een goed gevoel over aan Lysette. Een frisse wind is goed voor het museum en eerlijk is eerlijk, als enige beroepskracht is het af en toe best heftig wat er allemaal op je af komt."

De 49-jarige Lysette Jansen gaat die uitdaging graag aan. "Ik heb een achtergrond in het maatschappelijk werk, heb in plaatsen buurtbemiddeling opgezet en ben erg van het samen doen. Ik wil de connectie zoeken met culturele partners en ga met bijzondere mensen samen werken in het museum. Bijzonder knap hoe Albert het heeft opgezet. De verbondenheid is groot, het voelt als thuiskomen", zegt de in Utrecht opgegroeide Jansen.

Vrijdag 15 maart: 14.00-16.00 afscheidssymposium Albert van Wersch in De Witte Vosch, Oudegracht 46. Afscheidsreceptie van 16.30-18.00 in het Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27-29.

Meer berichten