Logo stadsbladutrecht.nl


In de Utrechtse wijk Lunetten is afgelopen zaterdag een heuse burgertop gehouden.
In de Utrechtse wijk Lunetten is afgelopen zaterdag een heuse burgertop gehouden. (Foto: Paul Hustinx)

Burgertop Lunetten denkt na over toekomst wijk

  Cultuur

Door Paul Hustinx

UTRECHT - In Lunetten is afgelopen zaterdag een heuse burgertop gehouden. Ruim 70 wijkbewoners die zich hadden aangemeld na een uitnodiging aan 1200 willekeurig geselecteerde Lunettenaren, bogen zich de hele dag over de gewenste toekomst van de wijk. Volgens Jeanet Bouw van de organiserende Kerngroep Buurtbudgetten was het een gemêleerde groep waarin alle leeftijden en soorten wijkbewoners waren vertegenwoordigd. De dag begon met open brainstormsessies zonder beperkingen. Dit leverde al direct een lijstje thema's op. Zo leefde de wens nog meer te doen met het groen door het uit te breiden of te versterken. Ook wilden mensen de PR van de wijk verbeteren om de rest van Utrecht te laten zien dat Lunetten meer is dan een knooppunt. Een ontmoetingsplek in het winkelcentrum behoeft aandacht, want zelfs Lunettenaren spreken nu vaak liever in het centrum af. Van de woningvoorraad moet nog eens goed worden bekeken of deze aansluit bij de vele gewenste doelgroepen. Andere punten betroffen het schoon houden van de wijk, meer gebruik van zonnepanelen en het autoluwer maken van Lunetten. De ideeën van deze groep willekeurig geselecteerde bewoners vormen nog maar het begin van de discussie, want op woensdag 29 november om 20.30 uur in de Musketon zijn alle wijkbewoners welkom om verder te praten op basis van de ideeënvorming van afgelopen zaterdag.

Meer berichten