Foto: Foto:

Column: Karavassio

  Column

Vorige week moch 'k van de redaksie naor de opening van de eksposisie rondom Karavassio in 't Cetraol Museum. Nou ben 'k gek van ouwe plaotsjies, dus da's voor mij wel iets aordigs en ik komp graog in da museum waor da ouwe 'stinkschip' da ze ooit op de Van Hoornekaode hebben opgegraoven voor eeuwig leg. Die eksposisie mè de naom van die 17e eeuwse Italiaonse schilder Karavassio (Caravaggio) mot 't daor aflegge tegen de Uterechse jochies die 400 jaor geleje hem in Rome eers nadeje, maor daorna geheel d'r eige stijl ervan maokten.

'Ik war perpleks'

Ik war perpleks hoe die Van Honthorst, Van Baburen en Ter Brugghen pràchtige schilderijen hebben gemaok, 't is van 'n groate klasse. De mooiste schilderijtsjies maokten ze naor mij smaok gewoan nada ze terug waoren uit Rome en laoter Rembrandt ervan overtuigde oak mè lich in ze schilderijen te gaon werreke, 't trukie da ze van Caravaggio hadden gepik. U ken me da'k nie graog overdrijf, maor gaot kijken in 't Cetraol Museum wan zoveel moois hebbie nie bij elkaor gezien.

Daorna moch ik ook, ze denke da'k kunskenner ben, naor de eksposisie van de schilder John Noy in gebouw Hoog Hiemstra. En die aordige gozer leef nog gewoan, dus duur 't nog 400 jaor voorda hij ech bekend wor, maor as je slim ben ga je daor nu (graotis) kijken (vanaf vandaog tot en met zondag vanaf 14.00 uur) en zie hoe weergaloos mooi 'n hedendaogs Uterechs jochie (67) portretten en schilderijen ken maoken. En as we toch kulletureel bezig zijn, komp op 1 januari naor 't Louis Hartlooper Complex da die dag wor omgedoop tot Laurel en Hardy Complex omda daor dan 'n prachfillem ga draoien over 't leven van de Dikke en de Dunne en geloaf 't of nie, maor ondergetekende gaot daor die fillem inleije. Ken 'k u daor medeen 'n goe nieuwe jaor wensen.

Koos Marsman
Stadsgids en commetator

Meer berichten