Logo stadsbladutrecht.nl


Foto:

Feessie

  Column

Uterech is 'n mooi nieuw feessie rijker: Buurten bij Kanaolzich. Da vond plaots afgelopen zaoterdag op en rond de Muntsluis bij de Keulsekade en de Kanaalweg. Aon de ene kant resterant Buurten en aon de andere kant café Kanaolzich. Ze hadden wel tien bandsjies die op twee podiums hun bes deden en d'r ech wa moois van maokten.

'Di feesie ha tientalle jaoren trug ech nie gekend'

Wa 't moois aon dit alles war, war da di feessie tientalle jaoren trug ech nie ha gekend. De Muntsluis war altijd de scheidslijn tussen de middenstandskakkers van Oog in Al en de fabrieksarbeiders van Lombok, aon de ene kant de hippige Sjorsklanten op hun Puch en aon de andere kant de rauwdauwende Vetkuiven op hun Kreidler. As 'n Vetkuiver 't waogde de Muntsluis over te gaon naor dat Oog in Al, dan konnie al gauw rekene op 'n onthaol door de Sjorsklanten en andersom war dat oak. D'r zijn nogal wa klappies gevallen tussen de twee groepen en dan hebben we 't nog nie eens over de kersbomenjachten. In Oog in Al waoren de kersbomen natuurlijk veul groater dan die in Lombok en da trok de Lombokse kersbomenjaogers om hun slag te slaon.

Ach, das war einmal, zegge ze in 't Duits. Tijden veranderen, Floor van der Staak is een van de eigenaoren van Kanaolzich en war vroeger inwoner van Oog in Al, de Sjorsklant runt nou 'n heule leuke zaok waor ouwe Sjorsklanten en Vetkuivers me elkaor de verhaolen van vroeger nog 'ns doornemen.

Da feessie afgelopen zaoterdag war eigeluk de bekroaning van de gesloaten vrede tussen Oog in Al en Lombok. Veul ouwe bewoaners van de twee wijken waoren naor 't feessie gekomme, zellefs lui die nu al jaoren in Leidsche Rijn of zo woanen, 't war 'n groate reunie.

Wa mij betref vollegend jaor weer. Ik zet t' alvas in me aogenda.

Koos Marsman
Stadsgids en commetator

Meer berichten

Shopbox