Rare naam?

Door Paul Hustinx

Utrecht - Zijn ‘Fladderiepvliet’ of ‘Wilde Rucolavliet’, enkele bedachte namen voor de nieuwbouwwijk Rijnvliet, bespottelijke namen of gewoon namen die passen bij themagerichte straatnaamgeving per wijk, in dit geval rond het thema ‘voedselbos’. 

VVD, CDA en CU vonden vooral het eerste en trokken daarom met schriftelijke vragen bij het college aan de bel. De namen klinken ‘een beetje raar en roepen meer vragen op dan ze beantwoorden’, zegt VVD’er Dimitri Gilissen. 

Voor hem en zijn medevragenstellers in elk geval reden om eens te vragen hoe het staat met de in 2014 afgesproken democratisering van straatnaamkeuze. Dat zou tot andere keuzes kunnen leiden, aldus Gilissen, of je kunt in elk geval kijken welke indruk bepaalde namen oproepen. 

De vragenstellers zien liever meer aandacht voor Utrechtse personen in de straatnaamgeving, bijvoorbeeld voor oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf. Maar is themagerichte naamgeving voor veel kleine straatjes niet juist een goed en herkenbaar alternatief voor nummering? Gilissen zegt dat het hem vooral om de democratisering gaat en de vele eerste reacties hebben hem duidelijk gemaakt dat veel mensen de namen ‘een beetje raar’ vinden. De vragenstellers vragen overigens ook eerherstel met een nieuwe vernoeming voor Anne Frank, wier plein na een recente reconstructie tot kruising stilletjes van alle kaarten verdwenen is.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden