Utrecht sluit zich aan bij Gelijke Kansen Alliantie

Utrecht - Wethouder Klein en de ministers Slob en Van Engelshoven hebben de Utrechtse agenda van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) ondertekend. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. 

Wethouder Anke Klein (Onderwijs): “We zetten ons in Utrecht in voor gelijke kansen voor ieder kind. Dat was al een belangrijk speerpunt van het Utrechts college en de Utrechtse Onderwijsagenda. In deze periode waarin alle kinderen aangepast onderwijs volgen, blijkt meer dan ooit hoe hard inzet hierop nodig is. Ieder kind heeft op dit moment een andere leeromgeving, waardoor verschillen in kansen kunnen ontstaan. We zijn nu extra blij dat we toetreden tot de Alliantie en dat we ook in de toekomst samen hard aan kansengelijkheid blijven werken.” 

De Utrechtse Onderwijsagenda bestaat uit de gemeente, Utrechtse schoolbesturen, (onderwijs)partners en de kinderopvang en heeft als uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Alle partijen werken samen aan het inlopen van achterstanden, versoepelen van overgangen, verbinden van leefwerelden en een kansrijke start. Met de GKA-agenda voegt de gemeente hier samenwerking, monitoring en kennisdeling met de andere deelnemers van de GKA toe.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden