Het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) in 2019 tijdens een koorreis in Engeland. Foto: Carolien Idema
Het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) in 2019 tijdens een koorreis in Engeland. Foto: Carolien Idema (Foto: Carolien Idema)

Pasen: geen vieringen door corona

Protestanten brengen brood en wijn rond

Paul Hustinx

Pasen is het belangrijkste feest van het christendom. Daarover zijn alle kerkgenootschappen het eens. Maar door de coronacrisis kunnen er dit jaar voor het eerst ‘sinds mensenheugenis’ geen samenkomsten plaatsvinden. Toch hebben vrijwel alle kerken zo hun creatieve oplossingen om dit te compenseren.

Utrecht - “De Goede Week die uitmondt in het Paasfeest kun je zien als het hoogtepunt van het kerkelijk jaar”, zegt woordvoerder Roland Enthoven van het aartsbisdom Utrecht namens de katholieken. Maar zegslieden van protestantse, oecumenische of pinksterkerken antwoorden niet anders op de vraag naar de betekenis van het Opstandingsfeest. Toch kan juist dit feest dit jaar door de coronamaatregelen in geen enkele kerk gevierd worden door openbaar toegankelijke samenkomsten. “Het is natuurlijk een enorme klap om juist voor dit feest niet bijeen te kunnen komen", zegt classispredikant Trinette Verhoeven van de provincie Utrecht namens de protestanten, en ook dit ligt elders niet anders. Vrijwel alle kerken lossen dit op door diensten te streamen, waarbij alleen de noodzakelijke mensen aanwezig zijn als een priester of dominee, bij de protestanten een ouderling, bij de katholieken een koster, een zanger en/of organist, en een technicus. Een koor is in deze situatie niet mogelijk. Kardinaal Eijk neemt diensten op in het Ariënsinstituut, vanwege de streamingvoorzieningen, maar de Paaswake op zaterdag zal hij geheel alleen uitvoeren in de Catharinakathedraal, zonder publiek en zonder streaming, want dit moet volgens de regels in een kathedraal plaatsvinden. Buurtparochiediensten komen veelal op Facebook, ook ‘bij ouderen zeer in trek’. Pinkstergemeente Bethel beschikt niet over streamingvoorzieningen, maar voorganger Jan Pindus stuurt wel wat ‘gedachten’ aan zijn gemeente rond en verwijst zijn bezoekers naar uitzendingen in de media. Geen enkele kerk lijkt behoefte te hebben om gebruik te maken van de wettelijke regeling om uitsluitend voor religieuze doeleinden wel bijeenkomsten tot 30 personen toe te staan. Allen kiezen uit gezondheidsoverwegingen voor de basisregels. Interessant zijn vooral de creatieve oplossingen die de kerken hebben bedacht. Voor de katholieken is normaliter de Communie het belangrijkst in een mis, maar voor speciale situaties, zoals ook deze, is er een apart gebed waarin het “verlangen wel met de Heer verenigd te zijn” wordt uitgesproken. Bij de Oecumenische Janskerk Gemeente (voorheen EUG) heeft men een mooie manier gevonden om de onderlinge ontmoeting toch mogelijk te maken. Na de uitgezonden streaming is er met het programma Zoom een digitaal koffiemoment waar ‘kerkbezoekers’ kunnen napraten als altijd, vertelt woordvoerder Jaap Goetze. Ook de protestanten hebben originele oplossingen bedacht. Zo weet een groep uit Kanaleneiland het Avondmaal mogelijk te maken door bij elkaar brood en wijn rond te brengen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden