Afstuderen bij Hogeschool Utrecht in tijden van corona

UTRECHT - Met alle coronamaatregelen nog effectief, zijn afgelopen week de eerste studenten van Hogeschool Utrecht (HU) ‘op afstand’ afgestudeerd. Het gaat om vier ondernemende studenten van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM). De afstudeerzittingen vonden niet zoals gebruikelijk op een HU-locatie plaats, maar werden gehouden met behulp van videoverbindingen. 

Voor de examinering werd een videoverbinding opgezet tussen de examenkandidaat van ORM, de praktijkbegeleider, de examinatoren en de leden van de Commissie van Toezicht. Afgezien van de fysieke afstand verliep de afstudeerzitting zoals gebruikelijk. De examinatoren stelden hun vragen en de kandidaten formuleerden hun antwoorden. Alle normale regels en kwaliteitseisen bleven van kracht.

Online toetsen 

In de komende weken en maanden gaat de HU meer online toetsen afnemen. Het uitgangspunt is dat alle kwaliteitseisen gehandhaafd blijven. De HU hoopt de kennis die nu wordt opgedaan over alternatieve toetsvormen mee te nemen in de verdere digitalisering.

 

Digitalisering bij de HU

 Stevig inzetten op digitalisering is een van de speerpunten uit het HU-ambitieplan 2020-2026. In de eerste week na het sluiten van de onderwijsgebouwen is het de HU dan ook gelukt om ruim 70 procent van alle reguliere onderwijsactiviteiten op afstand te laten plaatsvinden.

De HU werkt al een aantal jaar aan het onderwijsinnovatieprogramma ‘digitale leeromgeving van de toekomst’. Het programma bestaat uit applicaties, systemen, software en apps die het werken, leren en toetsen ondersteunen. De digitale leeromgeving is gestart door de verwachting dat het onderwijs en onderzoek er -in navolging van het beroepenveld- over tien jaar ook heel anders uitzien dan nu en dat daarmee de manier van leren en werken snel verandert. Gepersonaliseerd en flexibel onderwijs heeft een eigentijdse leeromgeving nodig die studenten en docenten helpt bij een nieuwe manier van leren en werken.

 

Voor meer informatie over de opleiding Ondernemerschap & Retail Management en de andere opleidingen van de HU, ga naar www.hu.nl.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden