Milieueffecten gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone Utrecht voldoende in beeld

UTRECHT - De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de milieueffecten van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 in het aangevulde milieueffectrapport voldoende zijn beschreven. Gezien de hoge ambities en onzekerheden in verkeersontwikkeling in de stad adviseert zij om een monitoringsplan op te stellen. De gemeente Utrecht had de Commissie gevraagd het aangevulde milieurapport te beoordelen.

De gemeente Utrecht wil de wijk Merwedekanaalzone omvormen tot een gezond, aantrekkelijk en goed bereikbaar woon- en werkgebied met veel publieke ruimte. De gemeente heeft hoge ambities voor het gebied, waaronder laag autogebruik. De Omgevingsvisie deel 2 is een uitwerking van de eerste omgevingsvisie, waarvoor een milieueffectrapport was opgesteld. In een aanvulling op het milieueffectrapport is onderzocht of 10.000 woningen in de wijk kunnen worden gerealiseerd.

Bij de eerste visie adviseerde de Commissie om de effecten, kansen en knelpunten van klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en gezondheid nader te onderzoeken. Het aangevulde rapport brengt dit nu voldoende in beeld en concludeert dat op dit moment 6.500 woningen mogelijk zijn in de Merwedekanaalzone.

Het aangevulde rapport laat ook zien welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn als de ambities niet worden gehaald. Bijvoorbeeld als er (onvoorziene) knelpunten optreden in het auto- en fietsnetwerk in en rondom de wijk. Om deze maatregelen op tijd in te zetten, is het nodig om regelmatig te monitoren. Daarom adviseert de Commissie om een monitoringsplan op te stellen, zodat duidelijk is hoe en wanneer wordt gemonitord.

De gemeente heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen en onderschrijft de noodzaak van monitoring.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden