45 aanduidingen 'De Uithof' op het hoofdwegennet worden vervangen door 35 vermeldingen 'Science Park'. (Foto: Paul Hustinx)
45 aanduidingen 'De Uithof' op het hoofdwegennet worden vervangen door 35 vermeldingen 'Science Park'. (Foto: Paul Hustinx)

'Science Park' over half jaar op borden

door Paul Hustinx

In plaats van 'De Uithof'

Het vervangen van de aanduiding 'De Uithof' door 'Utrecht Science Park' op de borden langs alle omliggende wegen zal zeker nog zo'n half jaar gaan duren. Dit laat Rijkswaterstaat (RWS) desgevraagd weten.

Utrecht - Het is dan al anderhalf jaar na het moment dat de gemeenteraad instemde met de officiële naamswijziging van het universiteitsterrein. Waarom duurt het zo lang?
Allereerst moest er een concreet plan gemaakt worden voor wat op welk bord veranderd moet worden, waarbij ook meespeelt dat de richtlijnen voor bewegwijzering en bordopmaak door RWS kortgeleden nog zijn aangepast. Hierdoor is het complexer dan 1-op-1-vervanging. Nu zit men in de fase dat dit plan door alle afzonderlijke wegbeheerders en overheden moet worden goedgekeurd. Naar verwachting komt dit 'op redelijk korte termijn' rond.

Twintig weken

Als het zover is, duurt het nog minstens twintig weken voordat alle borden ook daadwerkelijk zijn aangepast. Ook speelt mee dat men zo efficiënt mogelijk wil werken en dus ook de soms veranderende ideeën over de toekomstige inrichting van de Ring Utrecht wil meenemen. Men zoekt de juiste balans tussen voortvarendheid enerzijds en zekerheid over de toekomstige wegensituatie en meeneming van de nieuwste ideeën over bewegwijzering anderzijds.
Deze laatste houden onder meer in dat men verkeer liever eerst naar een windrichting verwijst, bijvoorbeeld Utrecht-Oost, alvorens concrete wijken of bestemmingen te noemen. "We willen het zo slim mogelijk aanpakken, dat is een hele puzzel", zegt Marc van Toor van RWS. Ten slotte moet de uitvoering in de planning van werkzaamheden worden ingepast. Uiteindelijk komt het erop neer dat op het hoofdwegennet 45 aanduidingen 'De Uithof' vervangen worden door zo'n 35 vermeldingen 'Science Park'. Ooit was ook de regel bedacht dat niet-Nederlandse aanduidingen nooit bovenaan mogen op een bord, maat uiteindelijk komt 'Science Park' toch bovenaan bij de afrit vanaf de A28.

De wens van alle instellingen op De Uithof om 'Science Park' wit-op-blauw op de borden te krijgen was de reden dat de gemeenteraad vorig jaar moest beslissen de naam De Uithof volledig af te schaffen. De door de ChristenUnie gedane suggestie voor een zwart-op-wit vermelding zoals gangbaar bij bedrijventerreinen, die destijds niet werd uitgediscussieerd omdat die partij snel omging, is volgens RWS geen alternatief omdat dan alleen vermeldingen dichtbij de afrit mogelijk zijn en De Uithof bovendien in oppervlakte net te klein is voor zo'n vermelding. Dan had de naam De Uithof niet volledig hoeven te worden uitgebannen, maar volgens Jan-Henk van der Velden van de overkoepelende organisatie Utrecht Science Park was dit dan toch nodig geweest voor aanpassing van de aanduiding op bussen en trams, hetgeen ook gemeentelijke naamswijziging vereist.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden