AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Getrainde vrijwilligers begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers.
AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Getrainde vrijwilligers begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers. (Foto: )

Grote kans op Appeltje van Oranje

Van de redactie

Mantelzorgproject AMWAHT

AMWAHT, een project van Steunpunt Mantelzorg Utrecht, maakt kans op een Appeltje van Oranje! Deze prijs wordt door het Oranje Fonds jaarlijks uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Tot en met 15 januari kan er gestemd worden op de geselecteerde projecten.

utrecht - AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Getrainde vrijwilligers begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers, met speciale aandacht voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. Deelnemers bloeien zienderogen op door aandacht te besteden aan hun eigen ontwikkeling. "We zijn heel blij met de waardering voor dit project. Het is belangrijk dat deze onzichtbare groep mantelzorgers aandacht krijgt," aldus de trotse projectcoördinator Habiba Chrifi-Hammoudi.
Jaarlijks bereikt AMWAHT 160 nieuwe vrouwelijke mantelzorgers met een migratieachtergrond die zonder het project nauwelijks buiten zouden komen. De vrouwen zijn door hun zorgtaken overbelast en worden op termijn vaak zélf zorgvrager doordat ze geen aandacht aan zichzelf besteden. AMWAHT doorbreekt dit patroon door laagdrempelige ondersteuning dicht bij huis te bieden. Deelnemers voelen zich gesteund en begrepen doordat ze in de lotgenotengroep en daarbuiten vrouwen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten en hun culturele achtergrond begrijpen. De groepen worden begeleid door vrijwilligers die door AMWAHT zijn opgeleid tot groepswerkers en ervaringsdeskundig zijn op het gebied van mantelzorg.

Taboes bespreekbaar

Projectcoördinator Habiba Chrifi-Hammoudi vertelt dat mantelzorgers met een migratieachtergrond onbereikbaar zijn voor veel organisaties. "Wij komen wél met hen in contact doordat we de drempel verlagen. De vrouwen vinden herkenning bij elkaar. Dat maakt het zoveel makkelijker om hun verhaal te delen en ook taboeonderwerpen te bespreken, zoals obesitas en seksualiteit." Volgens Chrifi-Hammoudi is de kracht van het project dat de vrouwen elkaar helpen. Ze trekken samen op, ook buiten de wekelijkse groepsontmoetingen om, en staan vaak voor het eerst stil bij de vraag: waar heb ík behoefte aan?
Talenten ontplooien
Een typisch effect van deelname aan AMWAHT is dat zwaarbelaste mantelzorgers, die eerst alleen maar gericht waren op de zorg voor een ander, langzaam maar zeker assertiever worden. Ze ontwikkelen zich tot actieve vrouwen die deelnemen aan activiteiten, een sterk sociaal netwerk hebben en hun talenten ontplooien. Chrifi-Hammoudi: "Ze zijn ondernemender, geven thuis hun grenzen aan en durven zelf vragen te stellen, bijvoorbeeld aan de huisarts of bij de apotheek. Er gaat echt een wereld voor hen open. En het allermooist vind ik nog dat ze dit vervolgens willen doorgeven. Dan worden ze vrijwilliger bij AMWAHT en staan ze zélf andere vrouwen te helpen."

Er kan gestemd worden op AMWAHT via www.stem.oranjefonds.nl/amwaht.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden