Student&Starter verkiest een dynamisch beleid met de oproep aan fietsers bij drukte af te stappen of om te rijden.
Student&Starter verkiest een dynamisch beleid met de oproep aan fietsers bij drukte af te stappen of om te rijden. (Foto: Aneo Koning)

Zoektocht naar fietsers-/voetgangersbeleid centrum

Een experiment met een verbod op fietsen langs de Oudegracht op gezette tijden sinds mei 2018 heeft tot nu toe vooral verwarring opgeleverd. Daarom was het onderwerp door verschillende fracties vorige week voor bespreking geagendeerd om tot een eenduidiger regime te komen.

door Paul Hustinx

UTRECHT - Nu geldt aan de westzijde van de gracht zeven dagen per week een fietsverbod tussen 10.00 en 18.00 uur en aan de oostzijde alleen in het weekend op dezelfde uren. Dit levert veel onduidelijkheid op, mede omdat de onderborden moeilijk leesbaar zijn.
Dat er slechts waarschuwend of informatief gehandhaafd wordt, draagt ook niet bij aan de effectiviteit. Gebruikers dringen vooral aan op één helder beleid. Ook de politiek vindt dat er gezien de toenemende drukte in de stad snel keuzes moeten worden gemaakt.
Het CDA ziet graag het staand beleid voor Zadelstraat en Domplein - voetgangersgebied, fiets te gast - uitgebreid naar Oudegracht en Vismarkt, zodat voor een groot gebied dezelfde regels gelden. Een grootschalige fietsersomleiding via de Lange Nieuwstraat vindt de partij niet logisch vanwege grote knikken in deze route. Student&Starter verkiest een dynamisch beleid met de oproep aan fietsers bij drukte af te stappen of om te rijden via de Nieuwstraat. Voor de moeilijke handhaafbaarheid hiervan kwam GroenLinks met de oplossing het bij een gedragsoproep te laten.
De VVD ziet liever een algeheel fietsverbod tussen 10.00 en 18.00 uur. De PVV wil dit uitbreiden met koopavonden. D66 drong vooral aan op heldere doorgaande fietsroute.
Wethouder Van Hooijdonk leek naar aanleiding van de discussie het meest te zien in de 'gedragsvariant' van de fietser-te-gastoplossing, met dynamische borden. Zij wilde in elk geval geen compromis meer, maar een oplossing die duidelijk en communiceerbaar is, liefst ook handhaafbaar. Het Domplein is voor haar nog het lastigste in de kwestie, want moet dit nou worden opgenomen in een doorgaande fietsroute of juist in een brede voetgangerszone in het centrum?
De wethouder verwacht dat medio 2020 aan de belangrijkste randvoorwaarden voor een strenger fietsbeleid: de Lange Nieuwstraat gereed en verder vooral stallingen aan de randen van het winkelgebied, is voldaan.
Het CDA drong ook aan op meer stalplekken dicht bij de plekken waar mensen echt moeten zijn, zoals winkels. Dan wordt het tevens aantrekkelijker om de fiets als vervoermiddel te kiezen, redeneert de partij.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden