PRAGO start nieuwe locatie Kanaleneiland met gratis taal en rekenen voor volwassenen

Stichting Prago geeft al 35 jaar les in Utrecht, en sinds deze week ook in Kanaleneiland.

UTRECHT - Nieuwe cursisten zijn welkom: volwassenen die graag (beter) willen leren lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer.

Lezen, schrijven, rekenen, internetten, mailen – vanzelfsprekend? Niet voor iedereen. Prago geeft speciale lessen voor volwassenen die moeite hebben met leren. De cursisten krijgen les van een bevoegd docent en extra hulp van een begeleider. De nadruk ligt op praktische vaardigheden waar je elke dag iets aan hebt, zoals de krant lezen, een formulier invullen, een mail sturen en rekenen met geld. Leren bij Prago is maatwerk: elke cursist volgt zijn eigen programma, op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Maar wel in een gezellige groep.

Kanaleneiland

In Kanaleneiland geeft Prago les op dinsdagochtend van 10-12 uur bij het Leger des Heils Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115. Er is plaats voor nieuwe cursisten. Cursisten van Prago zijn bijvoorbeeld mensen met een lichte verstandelijke beperking of een lichte psychische beperking. De lessen zijn ook geschikt voor mensen die Nederlands leren als tweede taal. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen of eerst contact opnemen met Sandra Rigter, sandra.rigter@prago.nl, 06 47 44 42 68. De lessen starten tijdens de Week van de Alfabetisering (4-10 september) maar cursisten kunnen op elk moment beginnen.

Laaggeletterden

Nederland telt maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden, een grote en kwetsbare groep mensen. Zij hebben moeite met leren, kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs en kunnen niet goed meedoen aan de samenleving. Bij Prago zijn ze welkom. Leren bij Prago maakt mensen zelfstandiger en zelfredzamer. Zij krijgen meer zelfvertrouwen en meer plezier in leren.

Meer berichten