Hartstichting geeft drie Utrechtse wetenschappers beurs voor onderzoek naar hart- en vaatziekten

UTRECHT - De Hartstichting heeft onderzoekers Jessica van Setten, Pieter Vader en Linda van Laake van het UMC Utrecht een Dekkerbeurs toegekend, een persoonlijke onderzoeksbeurs voor getalenteerde wetenschappers. Met de beurs kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Jessica van Setten zoekt naar genen die de hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie veroorzaken. Deze hartziekte, waarbij de hartspier verslapt en wijder wordt, is niet te genezen. Jessica onderzoekt welke functie de genen hebben en welke genen geschikt zijn voor behandeling met medicijnen. Zo hoopt Jessica de behandeling en de overlevingskansen van patiënten te verbeteren.

Pieter Vader onderzoekt hoe bepaalde boodschapper moleculen, afkomstig uit ons DNA, beter aan het hart afgeleverd kunnen worden met speciale blaasjes die het lichaam zelf aanmaakt. Deze moleculen kunnen bijdragen aan het herstellen van de schade die een hart oploopt door een hartinfarct. Dat kan de ontwikkeling van hartfalen remmen of voorkomen.

Linda van Laake doet onderzoek naar het voorkomen van hartschade als gevolg van chemotherapie. Het hart heeft een 24-uursritme. Door de chemo-behandeling te geven op een tijdstip dat het hart minder gevoelig is voor schade, kan mogelijk hartschade worden voorkomen. Een andere optie is het 'verzetten' van de klok in de hartcellen van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld door lichttherapie, training of voeding.

In totaal kreeg de Hartstichting voor deze ronde 66 aanvragen voor een Dekkerbeurs. Tien daarvan werden als besten beoordeeld, naast de drie Utrechtse wetenschappers zijn er nog zeven andere onderzoekers die een beurs krijgen. Eind 2019 volgt nog een laatste ronde.

Over de Dekkerbeurzen

Dekkerbeurzen zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Dekker was in Nederland de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. Met de beurzen stelt de Hartstichting talentvolle onderzoekers in staat om een volgende stap in hun carrière als onderzoeker te maken. De Dekkerbeurzen helpen hen een eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen. De beurzen worden dit jaar voor de 33e keer uitgereikt.

Meer berichten