Uit de gemeenteraad

Subsidie wereldmuziek verlengd

De gemeentelijke subsidie voor de Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW) die podia in de stad financieel bijstaat bij het organiseren van wereldmuziekconcerten is verlengd tot december 2020. De Stichting, opgericht na de sluiting van podium RASA, had eerder slechts voor twee jaar geld gekregen. Voor de verlenging heeft de gemeente een onafhankelijke adviescommissie geraadpleegd die positief adviseerde. De vraag is wel hoe zichtbaar STUW de afgelopen jaren is geweest voor de muziekliefhebber. Volgens STUW-voorzitter Sanne Scholten is het echter een bewuste keuze zich in de communicatie niet rechtstreeks te richten op het publiek. "Wij werken voor de organisatoren, de communicatie is aan hen". Publiek wordt volgens Scholten zeker bereikt via verschillende podia 'die de wereldmuziek hebben opgepikt' zoals Hoge Woerd, wijkcultuurhuizen en Ekko, dat een hele bij haar publiek passende serie opzette. Maar was er niet al een vast wereldmuziekpubliek, het RASA-publiek, dat nu enigszins in het duister tast? Scholten herkent dat er een groep is die een specifieke wereldmuziekagenda zoekt, maar ziet het benaderen van een aparte groep niet als STUW's taak. STUW zit ook meer op de lijn van het koppelen van deze muziek aan andere stromingen, waarbij een aparte labeling als 'wereldmuziek' ter discussie staat. Wel wil de stichting meer in de gaten gaan houden of de ontwikkelingen in de niche gedekt worden door het concertaanbod, en podia zo nodig actief attenderen op aanbod uit de artiestenwereld. Ook wil STUW middels halfjaarlijkse bijeenkomsten onderlinge contacten tussen mensen uit het Utrechtse wereldmuzieknetwerk en concertorganisatoren faciliteren. Het actief benaderen van publiek, al dan niet de 'traditionele wereldmuziekliefhebber', is volgens Scholten niet zo zeer aan STUW zelf - 'ons doel is onszelf overbodig te maken' - , maar zij sluit niet uit dat de gezamenlijke podia op dit vlak meer willen gaan doen.

Toch geen tram op 29 juli?

Werd kortgeleden nog vol trots aangekondigd dat de tram naar De Uithof met grote kans op 29 juli kan gaan rijden, al werd kort daarna al weer gemeld dat dit maar op halve frequentie zal zijn, vrijdag liet de gemeente weten dat gezien de hardnekkige technische problemen op verschillende vlakken er een aanzienlijke kans is dat ook dit niet gaat lukken. De situatie is in elk geval zodanig dat openlijk naar alternatieve startmomenten wordt gezocht. Aangezien men dit in een relatieve rustige periode wil laten vallen, komen dan alleen de herfstvakantie of toch pas de start van de nieuwe dienstregeling in december in aanmerking. In het laatste geval zou alle euforie over de eerdere ingebruikname volledig teniet worden gedaan. Er is een aantal criteria opgesteld waaraan moet zijn voldaan voordat het groene licht tot ingebruikname kan worden afgegeven. De belangrijkste voorwaarde is dat er volgens een 'robuuste' dienstregeling gereden kan worden, dat wil zeggen dat het in de proeftijd vijf dagen achtereen moet zijn gelukt met zes ritten per uur op schema te rijden. Tot nu toe is dat bij lange na nog niet gelukt. De assentellers die de spoorbomen bij de overwegen bedienen zijn hierbij de belangrijkste boosdoeners. Deze kunnen nog niet alle weersomstandigheden aan. Ingebruikname op 29 juli is nog steeds niet uitgesloten, maar dan moet op 16 juli alsnog aan alle zes voorwaarden zijn voldaan, en die kans acht men gering.

Meer bankjes en bomen

Verschillende politieke partijen willen meer bankjes in de openbare ruimte, zo bleek bij de raadsdebatten afgelopen week. Volgens GroenLinks zorgen ze voor mogelijkheden tot ontmoeting en dragen ze bij aan een gevoel van veiligheid. De partij pleitte voor een 'zitgelegenheid, tenzij'-beleid. D66 stelde in het centrum, ook in dat van Leidsche Rijn, een maximale afstand tot een bankje voor, mede als compensatie voor het feit dat auto's steeds meer uit het centrum geweerd worden. Ook het CDA vroeg aandacht voor bankjes.


Herplantlocaties zoeken
Het lukt lang niet altijd om voor iedere verwijderde boom zoals afgesproken een geschikte herplantlocatie te vinden, constateerden verschillende politieke partijen. Toch zijn er nog verschillende relatief groenarme wijken. Reden te meer om met bewoners te zoeken naar plekken om tegels te vervangen door bomen. Toch ligt dit niet altijd eenvoudig, want op veel plekken liggen kabels en leidingen onder de grond. Wethouder Van Hooijdonk wil daarom eerst in kaart laten brengen welke plekken wel en niet geschikt zijn voor bomenplant.

Extra fte's voor veiligheid

De PvdA wil 2 extra fte's creëren voor de veiligheid op straat. Deze zouden moeten worden ingezet in wijken waar dit het meest nodig is. Met ambtenaren zoekt men naar een adequate dekking hiervoor. GroenLinks wil voor de veiligheid ook gaming-elementen inzetten, zoals bijvoorbeeld een meelopend virtueel dier door een tunnel waar veel mensen niet doorheen durven. In Amsterdam zou dit een effectieve maatregel zijn gebleken.

Studieplekken in buurthuizen?

Studenten staan op bepaalde dagen rijen dik voor de ingangen van de universiteitsbibliotheken om een studieplek te bemachtigen. De universiteit heeft nog niet echt oplossingen voorhanden voor de verhoogde vraag naar studieplekken op piekmomenten, maar tegelijkertijd hebben veel buurthuizen voldoende multifunctionele accommodatie vrij met WiFi, constateerde D66. En aangezien studenten verspreid wonen over de hele stad, kunnen buurthuizen heel goed bijdragen in het opvangen van het tekort aan studieplekken, suggereerde de partij.

VVD wil geld voor 2e NRU-tunnel

De gemeente moet eigen geld reserveren voor een tweede onderdoorgang in de Noordelijke Randweg, vindt de VVD. Vrijwel alle partijen willen die onderdoorgang, maar vele hopen nog steeds op geld van het Rijk hiervoor. De VVD vindt dit echter niet realistisch. De partij denkt het onder meer te kunnen betalen door bezuiniging op de aanleg van stadsboulevards. Ook de bezuinigingen op sport en onderwijs denkt de VVD zo ongedaan te kunnen maken. Verder wil de partij het Broesepand verkopen om geld vrij te maken voor herstel van wal- en kluismuren en de restauratie van de Dom.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden