Uit de gemeenteraad

Kortjes over Voorjaarsnota:

PvdA: stad te volgebouwd
Het is goed dat er gebouwd wordt, maar wordt het hier en daar, bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone, niet te vol, vroeg de PvdA zich afgelopen week af. Veel ouderen durven al niet meer te fietsen, omdat de fietspaden te vol zijn. GroenLinks dacht dit alles te kunnen oplossen door 'anders te kijken naar mobiliteit' met veel aandacht voor voetganger en fietser. Op de inmiddels overspannen woningmarkt zouden betaalbaarheid en ruimte voor starters veel meer centraal moeten staan volgens de PvdA. Nu staat deze markt vooral 'in dienst van beleggers en het grote geld en niet van mensen die een woning zoeken', vindt de partij.
D66: toets alles vanuit perspectief 4-jarigen
Utrecht zou bij het maken van plannen de zaken ook steeds vanuit het perspectief van 4-jarigen moeten bezien. Ook kinderen zijn tenslotte burgers van de stad en zij hebben hier een toekomst voor zich. Zowel de huidige beleving van de kinderen als kleuter als hun latere mogelijkheden moeten bij beleidsafwegingen worden betrokken. "Wij beseffen dat zij de wereld anders zien dan wij en dat zij nog langer gebruik maken van onze stad". Hiertoe diende de partij een motie 'doe de vierjarigentoets' in die bij de verdere bespreking van de voorjaarsnota in stemming zal worden gebracht. Voor ieder beleidsveld zou minstens bij één raadsvoorstel zo'n expliciete toets moeten worden gedaan.


CU vecht voor rust
Waar Utrecht voor sommigen niet 'booming' genoeg kan zijn, kiest de ChristenUnie voor een heel andere koers. De partij wil naast groen ook rust en stilte als centrale pijlers hanteren bij beleid. Ook voor 'bezinning' moet er plaats zijn, vindt de partij en noemt daarbij het buurtklooster in Zuilen als voorbeeld. Zoiets zou als tegenhanger van de bouwdrukte ook in de Merwedekanaalzone voor een passend rustpunt kunnen zorgen. En ook in de binnenstadsvisie zouden 'rust en stilte' als leidraden moeten worden genoemd. Op kleinere schaal zouden in lijn met 'tiny forests' ook 'tuiny forests', tuinen met bomen, voor de nodige rust kunnen zorgen. Ten slotte zou de gemeente volgens de CU vaker 'nee' moeten durven zeggen bij de roep om steeds meer festivals.
PvdD: handhaaf klimaatdeadlines
De Partij voor de Dieren stoort zich eraan dat de harde jaartallen voor het behalen van klimaat doelen heeft losgelaten. Nu meldt het college bijvoorbeeld niet meer in 2030 klimaatneutraal te willen zijn, maar 'zo snel mogelijk'. Onacceptabel, vindt de partij: 'Leg deze afwachtende houding maar uit aan al die landen, en de paus, die wel het belang van de noodtoestand onderschrijven'. De partij diende daarom een motie in die oproept de 'noodtoestand voor het klimaat' uit te roepen. Ze hekelde verder het streven van de stad naar groei, inclusief de door het college genoemde 'gezonde groei'. Dat dit nodig is voor geluk in welvaart is volgens de PvdD een farce.


DENK: Verklaring Gedrag belemmerend
De bij veel sollicitaties vereiste Verklaring Omtrent Gedrag is voor veel jongeren die op een of andere wijze een strafblad hebben een belemmering voor hun kansen. Dat stelt de partij DENK die vindt dat ook aan de toekomst van deze jongeren gedacht moet worden. Als zij wegens een ooit verkregen strafblad nergens meer aan de bak komen, kan dat betekenen dat zij de criminaliteit als het enige alternatief zien. Terwijl dit verleden juist creatief zou kunnen worden gebruikt. 'Waarom zou een ex-heroïneverslaafde niet kunnen worden ingezet in de GGZ of een ex-dief als beveiliger', vroeg de partij zich af.


SP: stop met wensdromen
De voorjaarsnota bevat vooral veel vage ambities en verlangens in plaats van concrete maatregelen met bijbehorend budget, zo reageerde de SP op de voorjaarsnota. In de woonvisie bijvoorbeeld wemelt het van uitdrukkingen als 'streven naar', 'ambitie' en 'aandacht hebben voor'. Het college moet volgens de partij beseffen dat niet alle verlangens haalbaar zijn, zoals kinderen moeten leren dat wensen als een broertje of een levensgrote teddybeer niet zomaar ingewilligd kunnen worden. Eerst moet het college de dingen doen die dringend moeten, waarvan de partij zo een lijst kan noemen en voorts moet het ophouden met 'die papierproductie van visies en ambities', aldus de SP.


'Ongedekte voorstellen onacceptabel'
Het is onacceptabel dat het college in de voorjaarsnota al geld uitgeeft en pas later aangeeft hoe dit alles betaald moet worden en wat daarvoor achterwege moet blijven. Een integrale afweging is zo niet mogelijk. Dat vond de voltallige oppositie, de VVD voorop, zo bleek bij de eerste bespreking van de voorjaarsnota. De partijen dienden daarom een motie in waarin het college wordt gevraagd vóór het slotdebat van 11 juli met een voorlopig voorstel te komen voor een sluitende begroting op basis van concrete maatregelen. GroenLinks en wethouder Klein lieten echter weten liever later hier goed over te willen nadenken dan nu haastig. Bovendien heeft het nog niet sluitende deel van de begroting uitsluitend betrekking op geld voor 2021 en later. De motie haalde het niet.

Meer berichten