Foto:

Nieuws uit de gemeenteraad


Uitvallende bussen


Het was partij DENK opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker bussen uitvallen, waardoor mensen onnodig lang – 's avonds soms wel bijna een uur – op de bus moeten wachten of zelfs niet op tijd op hun werk kunnen komen. Ook omgeleide bussen worden soms ten onrechte nog op een scherm vermeld. Of de wethouder hier niet iets aan kan doen, zeker als ze wil dat het autoverkeer wordt ingeperkt, vroeg de partij. Wethouder Van Hooijdonk zei hierop dat de busdoorstroom de belangrijkste oorzaak is, en dat de gemeente vooral in haar rol als wegbeheerder kan bijdragen aan oplossingen. Dit doet zij ook door kruispunten te verbeteren en stoplichten voor de bus gunstiger af te stellen. In Papendorp is zelfs een kruising geheel ongelijkvloers gemaakt. Onterechte vermeldingen van niet komende bussen wilde Van Hooijdonk wel bij de provincie onder de aandacht brengen.

Vredenburgmozaïek gereed: een terugblik


Sinds twee weken al weer is het gereed, het Vredenburgplein met de mozaïekvloer van kunstenares Jennifer Tee. "Het is keurig ingericht en ik ben er heel tevreden mee", zei wethouder Everhardt bij de opening*. Toch blijft de discussie of het mozaïek door de vale kleuren de bij de stadspeiling gewekte verwachtingen wel waarmaakt. De vraag is waar het precies 'fout' is gegaan. De gemeente zegt dat al vanaf het eerste ontwerp duidelijk was en ook door Tee aangegeven dat het mozaïek zou worden uitgevoerd in hardsteen met een 'gedempt kleurenpalet', maar geeft achteraf tevens toe 'dat de ontwerptekeningen van het mozaïek feller van kleur waren dan ze in de realiteit konden worden uitgevoerd met hardsteen'. Pas later is vanwege de slijtvastheid gekozen voor de hardsteensoort graniet, een soort met relatief 'minder felle kleuren'. Toen is er een nieuwe artist impression gemaakt die te zien was op de hoek van het plein bij TivoliVredenburg. Deze komt volgens de gemeente 'qua kleur goed overeen' met het echte resultaat, al zijn de afbeeldingen toch 'in werkelijkheid lichter dan op de tekening'. De vervuiling doet de rest, maar gekeken wordt of een coating hiertegen helpt en ook helderdere kleuren kan opleveren. Overigens zijn er nu het plein klaar is en de eerste vogelvluchtfoto's van bovenaf zijn gepubliceerd ook steeds meer positieve geluiden uit de stad te horen over het mozaïek.

Mobiliteitsalliantie bepleit knooppunten en hubs rond stad


Voor de toekomst moet er radicaal anders met mobiliteit worden omgegaan, anders komt de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland ernstig in de knel. Het bestaande wegennet en openbaar vervoer kan niet veel groei meer hebben, terwijl mobiliteit essentieel is voor welvaart en een goed draaiende economie. Dit stelt een 'mobiliteitsalliantie' van 25 organisaties waarin niet alleen OV-, fiets- of milieugerichte organisaties, maar ook traditioneel meer vanuit automobiliteit denkende clubs als ANWB, BOVAG en RAI vertegenwoordigd zijn. In een Deltaplan Mobiliteit bepleiten zij een visie op vervoer waarbij de reiziger op zijn reis van deur tot deur gemakkelijk van het ene vervoermiddel op het andere kan overstappen. Dit vraagt onder meer om hubs en vervoersknooppunten aan de randen van de stad. Voor Utrecht bepleiten zij een nieuw station aan de Koningsweg en een snelle OV-verbinding tussen De Uithof en Lunetten alsmede de A12. Ook suggereert men een tram- en fietstunnel van Utrecht Centraal tot voorbij de Neude omdat het bus- en fietsverkeer op deze drukke as boven de grond steeds moeilijker af te wikkelen valt. Erg concreet worden de Utrechtse voorstellen echter nog niet. Moet dat station Koningsweg bijvoorbeeld een dubbelstation gaan vormen met station Lunetten, en wat stelt men zich voor bij een OV-verbinding met de A12? De gemeente gaat in haar reactie niet veel verder dan dat 'de richting die de alliantie bepleit overeenkomt met de manier waarop Utrecht oplossingen onderzoekt' en dat een station Koningsweg en hoogwaardig OV tussen Uithof en Lunetten hierin passen. D66-raadslid Suzanne Schilderman is hierin al een aantal stappen verder. Zij ziet een duidelijk dubbelstation Koningsweg-Lunetten als een doorlopende tramlijn vanaf De Uithof via dit station richting A12 voor zich. En bij 'A12' denkt zij aan twee dingen: ontsluiting van toekomstige woongebied rond deze weg tussen Utrecht en Nieuwegein, de 'A12-zone', alsmede aan het afvangen van automobilisten uit minder goed met OV ontsloten oorden. Zij is blij dat dit voorstel al heel wat beter is doordacht dan een eerder plan van ProRail waarin slechts een paar nieuwe stations werden voorgesteld. Schilderman wacht nog op een uitwerking door het college van het 'wiel met spaken'-idee, een ring om de stad met verbindingen stadinwaarts. Zij vindt wel dat dit een stuk concreter moet worden dan alleen het abstracte uitgangspunt van zo'n 'wiel'.

Lerarentekort aanpakken, maar hoe?


De stad moet, zoals het college ook al voorstaat, hard aan de slag om het lerarentekort aan te pakken. Daar zijn alle partijen in de raad het over eens. Alleen over de manier waarop leven verschillende ideeën, zo bleek afgelopen week. D66 bepleitte beurzen voor startende leraren, bevordering van zij-instroom en het creëren van combinatiebanen met andere functies of kunstenaarschap. De partij wilde niet zo zeer concurreren met omliggende gemeenten bij het werven van leraren. Andere partijen zagen dit anders. Utrecht kent immers verschillende wijken met veel achterstandsleerlingen waar ook het lerarentekort extra groot is, aldus de PvdA die aandacht vroeg voor de extra ongelijkheid die dit oplevert. Ook specifieke maatregelen om leraren naar Utrecht te trekken en te behouden, op het gebied van wonen of vervoer, mogen voor de partij geen taboe zijn. De VVD zag op dit vlak vooral mogelijkheden op het gebied van goedkoper parkeren. Niet alle leraren van buitenaf wonen immers dichtbij OV-knooppunten, zo redeneerde de partij. Het CDA steunde dit, en bepleitte tevens maatregelen om leraren hier te laten wonen, met name in de middenhuur. Wethouder Klein zag - reagerend op de PvdA - voor de kwetsbare wijken ook een aanbod aan leraren die juist daar uitdagingen zien. Over het VVD-voorstel zei ze de gevolgen te vrezen als zo'n voordeel zou worden ingevoerd voor alle beroepsgroepen waarvoor een vergelijkbare situatie geldt.

Solliciteren bij Primark een verplichting?


Werklozen worden door de gemeente verplicht te solliciteren bij kledingzaak Primark die onlangs in Utrecht een vestiging opende, zo vernam de PvdA. En dat terwijl dit bedrijf volgens deze partij toch 'niet op alle vlakken goed bekend staat'. De partij constateerde tevens dat de gemeente zelfs reclame voor Primark verspreidde onder werkzoekenden. Mensen zouden zich niet zonder gevolgen voor hun uitkering mogen afmelden voor een bijeenkomst over werken bij Primark waar een aantrekkelijk arbeidscontract zou lonken, iets wat de PvdA betwijfelt. Samen met de PvdD vroeg de partij om opheldering bij wethouder Voortman. Deze antwoordde dat Primark haar werknemers boven de cao-norm uitbetaalt en kans biedt op een vaste baan. Zij heeft geen signalen dat het bedrijf zich niet aan de wet houdt. Wel wil zij de toon van de brief aan uitkeringsontvangers nog eens bezien. Als de laatsten wel voor andere werkgevers beschikbaar zijn, vindt zij het ook goed.

Meer berichten