Dertien eeuwen geschiedenis ligt in Zuilen bloot. Foto: PR
Dertien eeuwen geschiedenis ligt in Zuilen bloot. Foto: PR (Foto: )

Vroeg leven langs de Vecht

utrecht - In de Utrechtse wijk Zuilen hebben archeologen van de gemeente Utrecht bewijs gevonden voor dertien eeuwen geschiedenis. Hierbij zijn restanten van het cisterciënzer vrouwenklooster Mariëndaal (1244 – 1586) gevonden. Daarnaast zijn op de oever van Vecht gelegen nederzettingen uit de zevende en achtste eeuw én uit de tiende tot en met de twaalfde eeuw gevonden. Dit is het eerste archeologische bewijs dat er al in de vroege middeleeuwen mensen in dit gebied langs de Vecht hebben gewoond.

In 1956 zijn bij de bouw van de wijk rond het Queeckhovenplein fundamenten van het dertiende-eeuwse klooster Mariëndaal gevonden. Omdat vermoed werd dat in 1956 niet alle resten van het klooster zijn opgegraven, is de vernieuwing van het riool dat destijds is aangelegd nauwlettend gevolgd. En dat blijkt niet voor niets. Want ook nu zijn verschillende muurresten van het klooster tevoorschijn gekomen waaronder de bakstenen torenfundering van de kloosterkerk en verschillende beerputten.

De vele vondsten waaronder aardewerk, glas, metaal, leer, botten en zaden geven een beeld van het dagelijks leven in het klooster.
Het meest verrassend is echter dat de archeologen ook sporen hebben gevonden die erop wijzen dat er precies op dezelfde plek ruim 500 jaar eerder, in de zevende en achtste eeuw, al mensen woonden.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden