Openbare wijkraadvergadering Wijkraad Overvecht 11 juni

UTRECHT - De thema's van de vergadering zijn Wonen in Overvecht en het Jongerencultuurcentrum

De woningvoorraad in Overvecht zal de komende jaren sterk gaan veranderen. Er is nog ruim 70% sociale woningbouw, het hoogste percentage van de hele stad. Maar in de nieuwe woonvisie voor Utrecht gaat de sociale woningbouw evenrediger verdeeld worden in de stad. In Overvecht komt meer gemengde woningbouw.  Wat merken we daar nu al van? De Ruimtelijk regisseur Overvecht Dick Boeve komt dit toelichten.

Er wordt momenteel een cultuurhuis ingericht voor de jongeren in Overvecht. Zijn de jongeren er nu al mee bezig? Wordt de overlast in de wijk door jongeren minder nu zij meer culturele activiteiten krijgen?

Charles van Zanten, Beleidsadviseur & projectleider Cultuur van de Gemeente komt dit toelichten.

Informatie

Datum: dinsdag 11 juni 2019
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Rode Zaal in Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9

De complete agenda en vergaderstukken vindt u z.s.m. op de website: www.wijkraadovervecht.nl
 

Agenda

19.45     Inloop
20.00     Opening 
20.20     Jongerencultuurhuis
20.55     Wonen in Overvecht
22.00     Sluiting en informele nabespreking

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden