Utrechtse wegen veiliger, zeker ook voor fietsers

UTRECHT - De provincie Utrecht heeft zich de afgelopen vier jaar ingespannen om haar wegen veiliger te maken. Voor de hele top 10 van provinciale Utrechtse wegen waar de ANWB na haar onderzoek uit 2014 aanbevelingen voor de verkeersveiligheid had, heeft het provinciebestuur maatregelen genomen. Ook de komende vier jaar heeft verkeersveiligheid prioriteit voor de provincie Utrecht. Zo verhardt ze de bermen van wegen om het risico op ongevallen te verkleinen en helpt ze fietsers veilig oversteken, bijvoorbeeld door fietstunnels aan te leggen.

Gedeputeerde Dennis Straat is blij dat met de constatering van de ANWB dat de provincie Utrecht voortvarend de provinciale wegen heeft aangepakt waar de verkeersveiligheid verbetering behoefde. "We hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in veilige wegen. Daarbij was het ANWB-onderzoek een goed hulpmiddel. Elke keer als we onderhoud plegen, treffen we meteen veiligheidsmaatregelen. Maar het aantal verkeersslachtoffers blijft te hoog. Daarom willen we in de provincie Utrecht onder andere zoveel mogelijk bermen gaan verharden en onveilige oversteekpunten voor fietsers aanpakken. Bij ons beleid zijn de ervaringen en tips van weggebruikers, zoals die van ANWB-leden, heel belangrijk."

ANWB hoofddirecteur Frits van Bruggen: "De ANWB heeft waardering voor de inspanningen die de provincie heeft verricht om de veiligheidvan provinciale wegen op een hoger plan te krijgen.De provincie Utrecht heeft vooral een goede aanpak gevonden voor het gebied tussen Houten en de N229 met daarin de N410; door enkele gebiedsontsluitingswegen aan te leggen en de overige, vooral landelijke wegen te downgraden. Daarmee ontstaat een structuur die ook voor weggebruikers duidelijk en aantrekkelijk is en het fietsen beter en vooral veiliger mogelijk maakt. Hierover had de ANWB in het verleden veel opmerkingen ontvangen".

Van Bruggen prijst de provincie Utrecht om het voortvarend toepassen van verharde bermen. "Bermverhardingen zorgen ervoor dat als je onverhoopt van de weg raakt je een kans hebt om terug te sturen of een botsing met een boom kunt vermijden", zegt hij. De provincie gaat bermverhardingen toepassen langs alle 80 km-wegen en langs 60 km-wegen afhankelijk van de situatie.

Studies wijzen uit dat op provinciale wegen in Nederlandrelatief veel slachtoffers vallen. Hoewel deze wegen slechts zes procent van het totale wegennet vormen, valt hier ruim een vijfde van de verkeersslachtoffers. Provinciale wegen horen daarmee tot de minst veilige wegen in Nederland.

De provincie Utrecht wil langs alle provinciale wegen met een maximumsnelheid van 80 km per uur de bermen verharden met grasbetontegels. Bij een aantal van deze wegen zijn de bermen al aangepast. De overige wegen met 80 km per uur pakt de provincie de komende jaren aan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bermongevallen verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de verkeersslachtoffers. Zachte bermen of bermen met kuilen en oneffenheden zorgen ervoor dat weggebruikers over de kop slaan, in een sloot terecht komen of niet op tijd tegemoet komend verkeer kunnen ontwijken. Ook voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bermverharding prioriteit.
Daarnaast besteedt de provincie Utrecht de komende jaren, samen met gemeenten, ook veel aandacht aan fietsers. Zij zet in op een regionaal fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen en slimme oplossingen die zowel de veiligheid als de doorstroming verbeteren. Verder investeert de provincie extra in verkeerseducatie voor fietsers, zodat zij goed toegerust de weg opgaan. Voor jonge fietsers concentreert zich dat op de basisschool. Voor oudere fietsers ligt het accent met praktijktrainingen op veilig (door)fietsen.

De provincie Utrecht zich de komende jaren aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van Rijk, provincies en gemeenten. Ook neemt zij deel in landelijke campagnes, die gericht zijn op gedragsverandering, zoals die over alcohol (BOB) en afleiding (MONO).

 

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden