Christelijke studentenverenigingen VGSU en Ultrajectum gaan samen

UTRECHT - De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht (VGSU) is samengegaan met de gereformeerde hbo-vereniging Ultrajectum.

Beide christelijke verenigingen hebben ermee ingestemd om per 8 maart door te gaan als één vereniging. Deze draagt de naam van de VGSU, waaraan de ondertitel 'Ultrajectum' wordt toegevoegd. De verenigingen delen al geruime tijd dezelfde sociëteit aan de Oudegracht en vinden allebei hun oorsprong in de gereformeerde traditie. Mark Joosse, praeses van de VGSU licht toe: "Na maandenlange gesprekken zijn we ervan overtuigd dat het goed is om onze krachten te bundelen. Onze leden zijn enthousiast en kijken uit naar een gezamenlijke toekomst."

De Utrechtse studentenverenigingen lijken erg op elkaar. Al tientallen jaren vinden er bij hen wekelijks activiteiten plaats voor christelijke studenten. Zo worden er lezingen georganiseerd, zijn er bijbelstudies en wordt er vrijwilligerswerk gedaan. Ze genieten bovendien van hun studententijd met vele borrels en feesten.

De fusie betekent dat vanaf het collegejaar 2019/2020 ook studenten lid kunnen worden bij de VGSU die studeren aan een officieel erkende hogeschool.

Meer berichten