Tijdens het Podiumgesprek op woensdag 12 december bleek de stad zeer verdeeld over wat te doen met de toenemende segregatie op de Utrechtse basisscholen. Foto: Jons Jeronimus
Tijdens het Podiumgesprek op woensdag 12 december bleek de stad zeer verdeeld over wat te doen met de toenemende segregatie op de Utrechtse basisscholen. Foto: Jons Jeronimus (Foto: Jons Jeronimus)

Moet de gemeente iets doen aan segregatie op de Utrechtse basisscholen?

Tijdens het Podiumgesprek op woensdag 12 december bleek de stad zeer verdeeld over wat te doen met de toenemende segregatie op de Utrechtse basisscholen. 

UTRECHT - Als we vinden dat kinderen alleen leren van andere culturen en 'anders zijn' als ze die tegenkomen in de klas dan moeten we wel iets doen. Dat doet Utrecht nu niet, maar het kan wel.

Moeten we iets doen?
Feit is dat de segregatie op basisscholen in Utrecht zeer hoog is, vooral naar inkomen van de ouders. Niet iedereen vindt segregatie een slechte zaak. Ömer Sanli van DENK: 'Wij vinden het niet erg dat er gesegregeerde scholen zijn, er moet keuzevrijheid voor de ouders zijn.' Op het Podiumgesprek was 32% het daarmee eens. De identiteit van een school, pedagogisch of religieus, vonden zij belangrijker dan streven naar gemengde scholen.
Voor Saskia Söller, docent op een 'volledig zwarte school' betekent dit dat zij niet echt vrij is om te vertellen dat ze een vriendin heeft. Verschil in seksuele geaardheid is een zeer gevoelig onderwerp op deze school en wordt door de leerlingen als schokkend ervaren.

Kunnen we iets doen?
Jazeker, zei Guido Walraven, voormalig coördinator Kenniscentrum Gemengde Scholen. 'Met een centraal aanmeldsysteem en voorrang voor kinderen uit de buurt, het ondersteunen van ouderinitiatieven en goede voorlichting' kan de gemeente goed sturen op gemengde scholen.
Eén van die ouderinitiatieven beaamde dat. Pieter-Jan Tacken had met een groep 'hoger opgeleide witte' ouders destijds in 2010 van De Klimroos een meer gemengde basisschool kunnen maken. Het gemengde karakter van die school is inmiddels verdwenen. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven niet meer sinds 2014. In de stemronde hierover vond 75% van de aanwezigen dat 'wethouder en schooldirecties actief moeten gaan sturen op gemengde scholen.'

Gaan we iets doen?
Hester Assen, raadslid PvdA: 'Tot nu toe worden er lokaal geen initiatieven genomen om segregatie tegen te gaan. Het is een politieke keuze om maatregelen te nemen, zoals die tot 2014 ook werden genomen, ik wil die keuze wel maken.' De aanwezige coalitiepartijen, GroenLinks en D66, leken dat nog niet direct te willen omarmen.

Zoals een deelnemer aan het Podiumgesprek het formuleerde: 'Nu beoordelen we scholen alleen op de leerprestaties van kinderen, de cito toetsen. Moeten we scholen niet ook gaan beoordelen op de ontwikkeling van leerlingen als burgers van de toekomst?' Na vier jaar geen gesprek en geen actie is het de hoogste tijd voor gemeente en schooldirecties om hier iets van te vinden.

Door Gert Dijkstra,
StadspodiumUtrecht

Meer weten over de Podiumgesprekken? Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl

Meer berichten