Directeur-rentmeester Saskia van Dockum ondertekende maandag 19 november een intentieverklaring waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie.
Directeur-rentmeester Saskia van Dockum ondertekende maandag 19 november een intentieverklaring waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie. (Foto: Utrechts Landschap)

Utrechts Landschap start pilot in terreinbeheer

Utrechts Landschap wil het schone en waardevolle maaisel en slootbagger dat vrijkomt bij het beheer van haar terreinen zo hoogwaardig mogelijk gaan hergebruiken.

UTRECHT - Directeur-rentmeester Saskia van Dockum heeft maandag 19 november een intentieverklaring ondertekend waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie. Binnen deze alliantie hebben diverse terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar circulair terreinbeheer.

Het beheer van natuurgebieden levert een grote hoeveelheid organische stoffen op, zoals maaisel en slootbagger. Utrechts Landschap wil dat organische materiaal zoveel mogelijk in de eigen gebieden gaan hergebruiken, bijvoorbeeld op nabijgelegen natuurakkers. Dit circulaire terreinbeheer past binnen de trend van de circulaire economie. Het is een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Door de cyclus van groei, oogst en hergebruik van organische stoffen binnen de gebieden te houden, blijven belangrijke organische stoffen voor de bodem behouden en worden transport en verwerkingskosten geminimaliseerd.

Door zich aan te sluiten bij de Biomassa Alliantie wil Utrechts Landschap een bijdrage leveren aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Bovendien wil de stichting leren van de ervaring die door de alliantie al is opgedaan. Utrechts Landschap is het eerste provinciale landschap dat zich bij de Biomassa Alliantie aansluit.

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht, opgericht in 1927. Utrechts Landschap heeft momenteel 600 vrijwilligers, 26.000 Beschermers en 63 Bedrijfsvrienden. 'Onze natuur en erfgoed is letterlijk dichtbij Utrechters. We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze waar nodig, maar beheren vooral natuur voor altijd. Die natuurgebieden zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen. Ook hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder de hoede'.

Meer berichten