Foto: Paul Hustinx

Einde hoge Van Unnikgebouw nabij

Het einde van het blikvangende hoge Van Unnikgebouw op De Uithof is nu echt nabij. Rond 1 februari verlaten ook de laatste functies, de onderwijsruimtes en computerleerzalen op de laagste verdiepingen, het gebouw.

UTRECHT - Er is vervangende ruimte gevonden in een HU-pand aan de Bolognalaan, waar door toenemend laptopgebruik wel minder computerzalen komen. Over de toekomst van het gebouw staat nog steeds niets vast, ook niet over strippen of slopen. Wel is inmiddels een projectgroep gevormd die nagaat aan welke invullingen behoefte bestaat. Gedachten gaan uit naar studentenhuisvesting, conferentieruimte en onderwijscapaciteit. Ook is begonnen met een ontmantelingsplan voor het gebouw. Onderdeel hiervan is het maken van een kaart van alle in het pand verwerkte materialen voor maximaal hergebruik. Kortgeleden heeft ook een eerste asbestproefsanering plaatsgevonden. Verder wordt gezocht naar alternatieve plekken voor de nog in een aanbouw actieve voorzieningen als brasserie The Basket en het Kinderkenniscentrum.

Door Paul Hustinx

Meer berichten