Foto: Anna van Kooij

King Arthur Groep wint K.F. Hein Stimuleringsprijs 2018

Op donderdag 22 november reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voor de tiende keer de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit. De hoofdprijs van € 10.000 ging naar King Arthur Groep (KAG Zorg) voor het project 'Met dementie in beweging en erop uit', een programma voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

UTRECHT - Met de prijs kan het project het komende jaar gerealiseerd worden.

De tweede prijs ging naar St. Pieters en Bloklands Gasthuis voor het project 'Ontwikkeling en inrichting van het kalme hofje'. Resto VanHarte won voor het project 'Heel Utrecht Kookt! Social Food Festival' de derde prijs. 

Eerste prijs: Met dementie in beweging en erop uit

KAG Zorg zet zich in voor mensen met dementie. Dit doet ze onder andere door een laagdrempelige ontmoetingsplaats aan te bieden in Utrecht Zuilen. Dit jaar startte de organisatie daar met een specifiek programma voor mensen met dementie op jongere leeftijd. Het programma zet enerzijds in op sport en spel en anderzijds op uitstapjes buiten de deur. De doelgroep raakt steeds meer in een isolement en vereenzaamt. Door te sporten en te bewegen krijgen de mensen weer meer contact met hun lichaam en de omgeving om zich heen. Ze krijgen meer energie, maken meer contact met anderen en oude interesses komen weer boven, wat heeft geleid tot de behoefte aan uitstapjes naar musea, de botanische tuin of gewoon een wandeling in de natuur. Het eerste deel van het programma heeft dit uitgewezen en KAG Zorg breidt dit met de prijs dan ook graag uit naar al haar ontmoetingscentra.
De kracht van het project zit in de eenvoud, vindt de jury. Het project is een mooi voorbeeld van 'gewoon' doen, vanuit bevlogenheid en een warm hart voor de doelgroep. De eerste stappen waren veelbelovend en de jury juicht het van harte toe dat het project wordt voortgezet en uitgebreid.

De jury bestaat uit Pieter Hooimeijer (voorzitter), Aleid Kruize, Astrid van Steenhoven, Ninke van Keulen, Jacques Happe en Patricia Wijntuin.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten. Doel van de prijs is een impuls te geven aan het maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen ontstaan.

In september riep het fonds maatschappelijke organisaties op hun plan in te dienen voor een bijzonder project dat in één kalenderjaar kan worden uitgevoerd. Dit leverde 13 unieke en creatieve inzendingen op.

Over K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen we bijzondere initiatieven en individuen met giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten. Bovendien brengen we waardevolle projecten graag breed onder de aandacht en denken we mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken.
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is onderdeel van het K.F. Hein Fonds en is in 1995 opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar financiële steun bij bijzondere noden en bij studie.

Foto: Anna van Kooij

Meer berichten