Monumentale beuk Emmalaan blijft nog even staan

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft in oktober een trekproef laten uitvoeren bij de bruine beuk op de Emmalaan. Deze trekproef toonde aan dat de stabiliteit van de bruine beuk op dit moment voldoende is.

De monumentale beuk aan de Emmalaan is zo'n 170 jaar oud. In 2014 ontdekten we een schimmel in de boom. Samen met buurtbewoners hebben we sindsdien diverse maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te kunnen behouden.

Op 9 oktober is een trekproef uitgevoerd. De reden hiervoor was dat er parasitaire reuzenzwammen onder de boom te zien zijn. De zwammen zijn pas boven de grond zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare schade hebben aangericht aan de wortels. Om de stabiliteit en de veiligheid van de boom te testen, is er met een lier kracht op de boom uitgeoefend. Alle meetgegevens zijn geanalyseerd door deskundigen.

De stabiliteit van de bruine beuk is op dit moment voldoende. Er is op dit moment geen risico dat de boom omvalt. De stabiliteit zal door de voortgaande aantasting met reuzenzwammen verder afnemen.

In de beuk zitten enkele zware takken die zijn afgestorven. Deze dode takken snoeien we in november. Vanaf het voorjaar van 2019, als de bladeren weer aan de bomen zitten, inspecteren we de beuk maandelijks op zijn conditie en op verdere uitbreiding van de schimmelaantastingen. In oktober 2019 wordt de trekproef opnieuw uitgevoerd om de stabiliteit van de beuk te controleren.

Kijk voor meer informatie op: www.utrecht.nl/bomenzorg

Meer berichten