Plantage Willem III is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht. Foto: Archief/Henk Ruiter
Plantage Willem III is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht. Foto: Archief/Henk Ruiter (Foto: Henk Ruiter)

Twintig miljoen voor Utrechtse natuur

Voor de Utrechtse natuur is volgend jaar ruim twintig miljoen euro beschikbaar. Voor natuurbehoud en het ontwikkelen van nieuwe natuur trekt de provincie volgend jaar bijna vijftien miljoen euro uit.

UTRECHT - Nieuw is dat er ruim 1,2 miljoen beschikbaar komt voor het verbeteren van weidevogelreservaten en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen. Verder steekt de provincie geld in de aanleg van nieuwe natuurterreinen, het herstellen en verbeteren van Natura 2000-gebieden en het beheer van natuurterreinen. Dat heeft het provinciebestuur op voorstel van gedeputeerde Mirjam Maasdam (natuur & landschap) besloten. "Met deze subsidies investeert Utrecht niet alleen in natuurbehoud, maar ook in nieuwe natuur", aldus de gedeputeerde. De uitvoering doet de provincie niet zelf, maar eigenaren van natuurterreinen zoals Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. Het geld komt uit drie provinciale subsidieregelingen, de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016, de 'oude' Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap.

Meer berichten