Kinderopvang in Utrecht 'goed, maar duur'

Vier op de tien ouders vinden de kosten voor kinderopvang te hoog. Ondanks wisselingen en tekorten in het personeel is de meerderheid wel tevreden over de kwaliteit. In tegenstelling tot ouders die geen gebruik maken van kinderopvang; zij hebben hun twijfels over de veiligheid.

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT - Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed naar de staat van de kinderopvang in Nederland.

"Utrecht loopt altijd voorop als het gaat om ontwikkelingen in de kinderopvang", weet Gjalt Jellesma, voorzitter van de eveneens in Utrecht gevestigde belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang BOinK. "Nergens zie je zoveel kinderdagverblijven als hier." Jellesma zegt niet verrast te zijn door de uitkomsten van het SCP-onderzoek. "De overheid kan wel verkondigen extra geld in de kinderopvang te steken, maar vergeet erbij te zeggen dat er enkele jaren geleden nog honderden miljoenen op de sector is bezuinigd. We zitten nu weer op het niveau van voor de crisis. Ouders moeten nog steeds een flink deel zelf betalen. In veel andere Europese landen is de opvang gratis of er moet bijvoorbeeld pas worden betaald boven de twintig opvanguren."

Om een kwaliteitsslag in de kinderopvang te maken, is het volgens BoinK-voorzitter Gjalt Jellesma noodzakelijk dat de overheid de sector rust gunt. "Dus geen bezuinigingen, want dan jaag je het goed opgeleide personeel en de vertrouwde gezichten weg. Helaas wordt onvoldoende beseft hoe belangrijk goede opvang is voor de ontwikkeling van kinderen. Op langere termijn leidt het zelfs tot betere banen en minder echtscheidingen. Niet voor niets adviseren Engelse, Duitse en Amerikaanse economen vooral te investeren in kinderopvang. Helaas zijn we hier nog niet zover."

Dat veel ouders volgens het SCP-onderzoek ook nu al tevreden zijn over de kwaliteit van de kinderopvang, neemt Jellesma met een korreltje zout. "Tevredenheidsonderzoeken scoren nooit lager dan een 7,5. Ook niet als later blijkt dat er structurele misstanden zijn, zoals onlangs in Utrecht bij Jolie. Ouders hebben veel te weinig inzicht. Dat ouders die er geen gebruik maken een negatiever beeld van de kinderopvang hebben, is daarentegen vooral een kwestie van 'onbekend maakt onbemind'."

Meer berichten