Financiële problemen bij MOA

Door Paul Hustinx

UTRECHT - Het Museum Oud Amelisweerd (MOA) verkeert in financiële problemen door tegenvallende bezoekersinkomsten en een al langer kwetsbare financiële situatie. Dit heeft het bestuur van het MOA laten weten aan de gemeente, die middels een niet-structurele openstellingssubsidie aan het museum bijdraagt. Als gevolg van deze situatie is de onlangs vertrokken directeur Yvonne Ploum niet vervangen en is een uitgavenstop ingesteld. Het bestuur beraadt zich op verschillende toekomstscenario's. Het wil dat er voor de afloop van de nu lopende tentoonstelling een oplossing komt, anders overweegt het zelfs voltallig op te stappen, zo liet bestuursvoorzitter Ari Doeser onlangs in het AD weten. Men voert nu koortsachtig overleg met overheden, stakeholders en collega-musea. Zoals het er nu uitziet, ziet het bestuur weinig mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan. Te overwegen scenario's zijn samenwerken met het Centraal Museum waarbij het landhuis alleen 's zomers open gaat of samenwerking met vier andere kasteelmusea in de omgeving. Of een rijke adellijke familie zou nog hulp moeten bieden. Wethouder Klein zegt het proces in de gaten te houden en de komende tijd te gebruiken om met alle betrokken partijen te zoeken naar de beste oplossing om het landhuis open te houden voor het publiek. Inmiddels heeft de VVD vragen gesteld over de kwestie. De partij vind het tegen de eerder geuite wensen als er zou worden gekozen voor alleen een zomerse openstelling onder het Centraal Museum, een oplossing waarvan bovendien eerder is gesteld dat deze duurder uitpakt dan exploitatie door een zelfstandig MOA.

Meer berichten